Krav om handlingsplaner for likestilling

For utlysninger med søknadsfrist fra og med 2022 er det ved kontraktsinngåelse krav om handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plans (GEP)) på organisasjonsnivå for søkere og samarbeidspartnere.

Privat næringsliv, interesseorganisasjoner og frivillig sektor er unntatt fra kravet.

Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon

Beskriver hvordan Forskningsrådet skal

  • være en pådriver nasjonalt og internasjonalt for å fremme kjønnsbalanse og kunnskap om kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon
  • systematisk vurdere kjønnsdimensjonen i Forskningsrådets investeringer i forskning og innovasjon
  • styrke og utvikle kunnskapsgrunnlaget om kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver for forsknings­ og innovasjonspolitikken

Last ned policyen (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.