Strategiar og planar

Forskingsrådets mål er å fremje samfunnsnyttig forsking av høg kvalitet. Gode strategiar og planar er viktige verktøy for å nå dette målet.

Verda står ovanfor enorme utfordringar der forsking og innovasjon må og vil levere den kunnskapen og dei løysingane vi treng. Vår strategi for 2020-2024 handlar særleg om omstillinga av samfunnet, berekraftig utvikling og grensesprengjande forsking.

Andre strategiar og policyar

I tillegg har vi strategiar og policyar for det nasjonale og internasjonale arbeidet vårt. Desse dokumenta konkretiserer Forskingsrådets ambisjonar på særleg viktige område og er gode bindeleidd til strategien vår. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 17:14 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.