Strategiar og planar

Forskingsrådets mål er å fremje samfunnsnyttig forsking av høg kvalitet. Gode strategiar og planar er viktige verktøy for å nå dette målet.

Verda står ovanfor enorme utfordringar der forsking og innovasjon må og vil levere den kunnskapen og dei løysingane vi treng. Vår strategi for 2020-2024 handlar særleg om omstillinga av samfunnet, berekraftig utvikling og grensesprengjande forsking.

Andre strategiar og policyar

I tillegg har vi strategiar og policyar for det nasjonale og internasjonale arbeidet vårt. Desse dokumenta konkretiserer Forskingsrådets ambisjonar på særleg viktige område og er gode bindeleidd til strategien vår. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 04.14 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.