Tre forslag til regjeringen for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv

Torsdag fikk regjeringen en rapport med tre mål for samfunnsoppdraget om å inkludere alle barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Løkensgard Hoel fikk overlevert rapporten av Forskningsrådets Gunnlaug Daugstad, som er leder for den operative gruppa.

I rapporten foreslås tre mål:

  1. Barn og unge opplever å ha god livskvalitet
  2. Barn, unge og deres familier blir møtt av tjenester og tilbud med høy kvalitet
  3. Arbeidsmåter for inkludering er forbedret gjennom forskning, utvikling og innovasjon.  

Virkemiddelet samfunnsoppdrag anvendes for at forskningsbasert kunnskap skal tas i bruk i konkret problemløsning i møte med vår tids store samfunnsutfordringer. Samfunnsoppdraget om å inkludere alle barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv ble lansert av regjeringen i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning i 2022.  

En operativ gruppe ble nedsatt for å lede arbeidet. Gruppen består av representanter for Forskningsrådet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir), Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Helsedirektoratet (Hdir), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir), KS, Design og arkitektur Norge (DOGA) og Kulturtanken.  

–  For å nå målene og delmålene som vi foreslår, er vi nødt til å samarbeide tettere og bedre på tvers av sektorer enn vi har gjort hittil, sier Gunnlaug Daugstad, som har ledet arbeidet på vegne av Forskningsrådet.  

– Vi må også bli bedre på å bruk forskning og utvikle kunnskap så vi vet at tiltakene vi i iverksetter virkelig fungerer. Vi er nødt til å være innovative og vi må, ikke minst, lytte til de som vet hvor skoen trykker – barn og unge selv.  

–  Dagens og morgendagens løsninger må ta i bruk forskningsresultater og prøve ut ny beste praksis for å teste hva som fungerer – til det beste for barn og unge, sier Daugstad. 

Rapporten finner du her: Barn og unge først – vårt felles ansvar | Samfunnsoppdrag for inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv

Bred involvering 

Målene har blitt til gjennom en omfattende mobiliserings- og innspillsprosess. Operativ gruppe inviterte først til digitale innspill. 2. november var det et Kick Off på Groruddalen samfunnshus som ble etterfulgt av åtte mobiliserings- og innspillsmøter rundt om i landet. I tillegg har den operative gruppen hatt møter med interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer, ledere fra barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomsråd.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 14:26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.