Ung kvinne snakker i møte + skilt med tekst: Grenseløse nettverk, markeder og muligheter

Store muligheter i Horisont Europa for norske bedrifter

Vi hjelper deg i gang

Horisont Europa - bidrar til å løse store samfunnsutfordringer

Presentasjon av Horisont Europa - fra lanseringen

Lanseringen av Horisont Europa

Vi vil i 2021 lyse ut midler til etablering og drift av EU-nettverk for Horisont Europa. 

Trenger du hjelp til strategi og konseptuvikling? Vi tilbyr gratis konsulenthjelp til søkere med stort potensial i Horisont Europa. 

Vi har kurstilbud til deg enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.

i det foreslåtte totalbudsjettet

95,5 milliarder Euro

Nasjonale referansegrupper

Milepæler i Horisont Europa

Oktober 2020

Norsk lanseringskonferanse for Horisont Europa

Høsten 2020

Endelig vedtak om etablering

Når langtidsbudsjettet for 2021-2027 er fastsatt fatter EU endelig vedtak om etablering av Horisont Europa.

Høsten 2020

Det første arbeidsprogrammet

Utarbeiding av det første arbeidsprogrammet (2021-2022) for Horisont Europa.

01. jan 2021

Startskudd

Planlagt oppstart av Horisont Europa.

Første halvår 2021

Fatter beslutning

EØS-komiteen fatter beslutning om assosiering til Horisont Europa for EFTA-EØS-landene, og Stortinget vedtar norsk assosiering til Horisont Europa. Norske aktører kan delta i søknader til Horisont Europa selv om formell assosiering ikke er på plass.

Første halvdel av 2021

Første søknadsfrist

Første søknadsfrister til utlysninger under Horisont Europa.

Milepæler i Horisont Europa

Suksesshistorier fra EUs åttende rammeprogram Horisont 2020