Store muligheter i Horisont Europa for norske bedrifter

Vi hjelper deg i gang

Horisont Europa - bidrar til å løse store samfunnsutfordringer

Presentasjon av Horisont Europa - fra lanseringen

Lanseringen av Horisont Europa

EU-nettverk i hele landet hjelper deg å få bedre kompetanse om Horisont Europa og kan koble deg opp med aktører på tvers av sektorer. Se oversikten over nettverkene her.

Trenger du hjelp til strategi og konseptuvikling? Vi tilbyr gratis konsulenthjelp til søkere med stort potensial i Horisont Europa. 

Vi har kurstilbud til deg enten du er forsker eller EU-rådgiver på et universitet, institutt eller høyskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.

i det foreslåtte totalbudsjettet

95,5 milliarder Euro

Ofte stilte spørsmål

Vi vet av erfaring at søkere har mange spørsmål om økonomiske og juridiske tema knyttet til Horisont Europa. Vi har samlet dem i en oversikt til deg.

Les gjerne gjennom før du eventuelt kontakter NCP for økonomiske og juridiske tema.

Ofte stilte spørsmål med svar

Nasjonale referansegrupper

Milepæler i Horisont Europa

Oktober 2020

Norsk lanseringskonferanse for Horisont Europa

Høsten 2020

Endelig vedtak om etablering

Når langtidsbudsjettet for 2021-2027 er fastsatt fatter EU endelig vedtak om etablering av Horisont Europa.

Høsten 2020

Det første arbeidsprogrammet

Utarbeiding av det første arbeidsprogrammet (2021-2022) for Horisont Europa.

01. jan 2021

Startskudd

Planlagt oppstart av Horisont Europa.

Første halvår 2021

Fatter beslutning

EØS-komiteen fatter beslutning om assosiering til Horisont Europa for EFTA-EØS-landene, og Stortinget vedtar norsk assosiering til Horisont Europa. Norske aktører kan delta i søknader til Horisont Europa selv om formell assosiering ikke er på plass.

Første halvdel av 2021

Første søknadsfrist

Første søknadsfrister til utlysninger under Horisont Europa.

Milepæler i Horisont Europa

Suksesshistorier fra EUs åttende rammeprogram Horisont 2020