Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020. En viktig endring er innføring av mission-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.

De norske ambisjonene for Horisont Europa er høye. Horisont Europa samsvarer godt med norske forsknings- og innovasjonspolitiske målsettinger. Forskningsrådet er aktiv i å utvikle innretningen til Horisont Europa.

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa, starter opp 1. januar 2021. Her er en oversikt over viktige milepæler frem mot overgangen til nytt rammeprogram.

Oversikt over medlemmer i nasjonale referansegrupper for Horisont Europa