Grunnleggende ERC

Er European Research Council (ERC) helt nytt for deg? Vi har laget en kort video slik at du kan gå litt grunnleggende informasjon før du sender inn en søknad for første gang (video på engelsk)

i totalbudsjettet for forskning og innovasjon

95,5 milliarder euro

Hva er Horisont Europa?

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.

Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og etterfølger Horisont 2020. En viktig nyvinning er innføringen av ambisiøse "missions"-orienterte forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.

Norske bedrifter kan søke midler til og delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter på lik linje med næringslivet i EUs medlemsland. 95,5 milliarder euro ligger i potten og sammen med Innovasjon Norge hjelper vi deg videre.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 23.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.