Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
07.06.2023
Søk nå

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Siste frist for innsending av søknad er 7. juni 2023, kl. 23.59.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2023
Søk nå

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2023

Siste frist for innsending av søknad er 7. juni 2023, kl. 23.59.

Nærings-ph.d.-ordningen skal bidra til å øke forskningsinnsatsen og den langsiktige kompetansebyggingen i bredden av norsk næringsliv gjennom rekruttering av doktorgradskandidater.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2023
Søk nå

Grønn plattform 2023 – hovedutlysning

Siste frist for innsending av søknad er 7. juni 2023, kl. 23.59.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva lyser ut inntil 630 millioner kroner til nye treårige Grønn plattform-prosjekter som skal ha oppstart tidlig i 2024. Bedrifter og forskningsinstitutter kan søke.

Bransjer og næringer
Grønn plattform
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2023
Søk nå

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Siste frist for innsending av søknad er 7. juni 2023, kl. 23.59.

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Årets utlysning omfatter kun tematikk innenfor petroleum.

Petroleum
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Pilot Helse

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter støtte til ambisiøse og krevende innovasjonsløp sammen med andre relevante samfunnsaktører.

Helse
Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger 2023

Dette er et varsel om utlysning. I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kvalifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Kommer
2023
Planlagt

Verifisering – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2023

Formålet med et verifiseringsprosjekt er å redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Grønn luftfart – støtte til prosjektetablering og posisjonering

Prosjektetableringsstøtte for næringsliv og offentlig sektor innenfor Grønn luftfart, som ønsker å posisjonere seg og jobbe mot Forskningsrådets nasjonale utlysninger av midler til innovasjon.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Søk om støtte så snart et prosjektforslag begynner å ta form og seinest fire uker før EU-fristen. Skal du koordinere et samarbeidsprosjekt, ta kontakt med kontaktperson (NCP) 12 uker før fristen.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer

Registrering av norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og andre virksomheter som deltar i bevilgede prosjekter i europeiske, nordiske og andre internasjonale fellesprogrammer.

Internasjonale fellesprogrammer
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

SKATTEFUNN Skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Søknadsfrist
25.05
2023
Søk nå

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Hensikten med programmet er at norske virksomheter skal prøve ut innovasjonsmetoder som bygger på studier av brukerne og designmetodikk. Målet er å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer og dermed øke konkurransekraften i norsk næringsliv.

Industri og tjenestenæringer
Søknadsfrist 2
13.06
2023
Søk nå

Fremtidens helsevesen

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Politikk- og forvaltningsområder
Helse
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist 1
15.07
2023
Søk nå

Klima, miljø og helse 2 - Belmont Forum utlysning

Formålet med utlysningen er å forbedre forståelsen av sammenhengene mellom klima-, miljø- og helse for å beskytte og fremme klodens og menneskelig helse i møte med klimaendringene.

Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
21.07
2023
Søk nå

Translasjonsforsking på kreftepigenetikk

Formålet er translasjonsforskning som vil resultere i bedre pasientbehandling innen kreft.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist 2
21.11
2023
Søk nå

M-ERA.NET - Call2023- ERA-NET for research and innovation on materials

Internasjonale fellesutlysninger

Muliggjørende teknologier
Industri og tjenestenæringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 01:51 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.