Utlysninger

Søknadsfrist
18. sep.
2024
Planlagt

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Formålet er å finansiere forskning og innovasjon som er forankret i de kommunale helse- og omsorgstjenestenes behov. Kommuner, fylkeskommuner og forskningsorganisasjoner kan søke om midler gjennom denne utlysningen.

Helse
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2024
Søk nå

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknader om forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Forskningsrådet lyser ut midler til fire til seks femårige KI-sentre, innenfor en ramme på 850 millioner kroner. For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen 7. juni 2024.

Banebrytende forskning
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Innovasjon
Kunstig intelligens
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Søk om støtte så snart et prosjektforslag begynner å ta form og seinest fire uker før EU-fristen. Skal du koordinere et samarbeidsprosjekt, ta kontakt med kontaktperson (NCP) 12 uker før fristen.

Internasjonalisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangement

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Internasjonalisering
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor

Midlene skal gå til å støtte prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Søkere kan være offentlige og ideelle virksomheter.

Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kommunikasjon og formidling av klima-, miljø- og havforskning

Støtte til formidling og kommunikasjon av forskning som øker folks forståelse for klima, miljø og hav og som gjør det lettere å ta forskningsbasert kunnskap i bruk. Forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og næringsliv kan søke.

Hav
Klima og miljø
Søknadsfrist
18. sep.
2024
Planlagt

EU-nettverk for siste periode av Horisont Europa 2025-2027

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer i løpet av juni 2024. I denne siste perioden av Horisont Europa vil vi etablere nye eller videreutvikle etablerte nettverk som innretter seg faglig innenfor en spesifikk tematisk klynge i Horisont Europa. Vi vil prioritere å ha god faglig spredning på nettverkene og oppfordrer til nasjonalt samarbeid om nettverkssøknader innenfor hovedtemaene i Horisont Europa.

Søknadsfrist
Løpende
16.10.2024
Planlagt

Forprosjekt til Pilot Helse

Dette er en utlysning av midler til forprosjekter som skal berede grunnen for hovedprosjekter. Målet med forprosjektene skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne. I forprosjektene skal dere også identifisere eller avklare behovene og kartlegge framtidige muligheter for anskaffelse og implementering. Et innvilget forprosjekt er en forutsetning for å kunne søke hovedprosjekt.

Helse
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Prekvalifisering for å sende søknad om "Chips Competence Centre" innenfor halvlederteknologi og smarte systemer

Utlysningen er en prekvalifisering for å søke om midler gjennom Chips JUs utlysning av midler til et kompetansesenter i Norge på halvlederteknologier.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer

Registrering av norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og andre virksomheter som deltar i bevilgede prosjekter i europeiske, nordiske og andre internasjonale fellesprogrammer.

Internasjonale fellesprogrammer
Søknadsfrist 2
13. jun.
2024
Søk nå

NANOTECMEC: Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy

Forskningsrådet lyser ut 1 600 000 euro til norske forskere som vil delta i transnasjonalt forskningssamarbeid.

Helse
Muliggjørende teknologier
Livsvitenskap
Søknadsfrist 2
20. jun.
2024
Søk nå

Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches

Utlysningen (JTC2024) vil finansiere forskning for å identifisere eller validere markører og mål for persontilpasset medisin i bredden. Konsortiene må være transnasjonale, tverrfaglige og transsektorielle og tydelig skissere persontilpasset medisin.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist 2
19. sep.
2024
Søk nå

First call of the European Partnership AGROECOLOGY - Fostering agroecology at farm- and landscape levels

Målet med denne utlysningen er å finansiere tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som tar for seg den agroøkologiske omstillingen av både konvensjonelle og økologiske landbrukssystemer.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Mat og bioressurser
Søknadsfrist 2
11. nov.
2024
Søk nå

Andre utlysning fra det europeiske partnerskapet for Sustainable Blue Economy

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi lanserer den andre internasjonale fellesutlysningen: Felles veier mot en klimanøytral, bærekraftig og motstandsdyktig blå økonomi: engasjere sivilsamfunn, akademia, politikere og industri.

Hav

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.