Gjennomført

Støtte til nettverks- og kompetansebyggende aktiviteter for folkeforskning

Viktige datoer

2. aug. 2023

Åpen for søknad

13. sep. 2023

Søknadsfrist

30. okt. 2023

Forventet svar på søknaden

1. des. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Vi lyser ut støtte til planlegging og gjennomføring av nettverks- og kompetansebyggende aktiviteter for folkeforskning (citizen science). Aktivitetene skal bidra til å bygge kunnskap om planlegging og gjennomføring av folkeforskningsprosjekter i Norge.

Om utlysningen

Folkeforskning er et felt under stadig utvikling hvor det også er behov for kunnskapsdeling og nettverksfremmende aktiviteter som bidrar til videre utvikling i bredden. Med denne utlysningen ønsker vi å fremme arrangementer og aktiviteter som legger til rette for nettverks- og kompetansebyggende aktiviteter som bidrar til å bygge kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av folkeforskningsprosjekter i Norge. Kunnskapsdeling og kompetanseheving om folkeforskning som kan bidra til å utvikle et felles norsk kunnskapsgrunnlag om folkeforskning, på tvers av fag- og temaområder, er viktig. Det er derfor en forutsetning at innsikt og oppsummeringer fra prosjekter som får støtte, deles med Nasjonalt nettverk for folkeforskning. Vi gir ikke støtte til arrangementer som er del av allerede planlagte aktiviteter eller som er ordinære folkeforskningsprosjekter. 

Folkeforskning (citizen science) innebærer å engasjere og involvere folk som ikke har forskerbakgrunn i forskning, i samarbeid med forskere eller forskningsinstitusjoner. Folkeforskning dekker alle typer forskningsdisipliner, og kan være innsamling av data eller hjelp til å gjennomgå store datamengder. Folkeforskning kan også handle om å bidra til å formulere forskningsspørsmål og prøve ut nye metoder. Folkeforskningsprosjekter kan være alt fra små og lokale til store og globale initiativ.  

Denne utlysningen finnes kun på norsk.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og frivillig sektor kan søke. Frivillige organisasjoner må ha org nummer for å kunne søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Godkjente forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og frivillig sektor kan søke. Enkeltpersonsforetak kan ikke søke.

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.   

Frivillige organisasjoner som står som prosjektansvarlig må være registrert i Frivillighetsregisteret. Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om midler til å dekke kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Kostnadene må kunne dokumenteres. Dere kan søke om minimum 50 000 og maksimum 400 000.

Støtten fra Forskningsrådet kan ikke bidra til at arrangementet går i pluss.

I søknaden skal dere bryte prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

  • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig
  • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden.

Postene innkjøp av FoU-tjenester og utstyr skal ikke brukes.

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. 

Omfanget av støtten 

Vi kan gi støtte på opp til 400 000 kroner per prosjekt i denne utlysningen. Det stilles ikke krav til egenfinansiering.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 01.12.2023 og 01.06.2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.05.2025.

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss:

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten når arrangementet er gjennomført og på bakgrunn av godkjent sluttrapport. Dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens eller organisasjonens regnskap. Dere skal føre eget prosjektregnskap for arrangementet. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kommunikasjon og formidling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg 

  • Prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden.  
  • CV for prosjektleder på maksimum 4 sider. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Vi behandler søknadene administrativt.

Søknader som oppfyller de formelle kravene vil bli prioritert på følgende måte:

  • prosjektets relevans for utlysningen
  • i hvilken grad prosjektet bidrar til innsikt og erfaring som kan deles med andre som jobber med folkeforskningsaktiviteter

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får tildeling 30. oktober 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. juli 2024, kl. 09.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.