Seminar

Søkjarwebinar om Pilot Helse og innovasjon i offentleg sektor, helse

Passer for:

Forskarar i helsetenesta, prosjektleiarar, rådgivarar, helsenæring

Påmeldingsfrist:

4. mai kl 23.59

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

05. mai kl 10:00 – 11:00

Om arrangementet

Dette søkjarwebinaret vil gi potensielle søkjarar og samarbeidspartnarar dei beste føresetnadene for å søkje om midlar i Pilot Helse-ordninga og innovasjonsprosjekt i offentleg sektor.

Målet for prosjekta som får støtte er å utvikle gode løysingar som når raskare ut til pasientar og innbyggjarar. Løysingane må vere innovative, bidra til auka berekraft i helse- og omsorgstenestene og kunne rette seg mot ein internasjonal marknad. Pilot Helse-prosjekta må ha med næringsliv og prosjekta skal styrkje vekstkrafta i nytt og eksisterande næringsliv.

Kontaktpersoner

Anila Nauni

    SeniorrådgiverHelse og offentlig sektor

Tine Thorbjørnsen

    SpesialrådgiverHelse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 17:22 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.