Gjennomført
Se Resultat

Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv

Viktige datoer

04. mai 2021

Søkerwebinar

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

Januar 2022

Kontraktsmøter

01. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2022

Seneste tillatte prosjektstart

I løpet av 2025

Midtveisevaluering

30. apr 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Kapasitetsløftet skal bidra til økt verdiskaping og omstilling i næringslivet i hele landet, ved at flere fagmiljøer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter (UHI) blir mer relevante samarbeidspartnere for det regionale næringslivet. Resultatene fra prosjektet skal styrke regionalt næringsliv, utvikle bærekraftige samfunn og skape varig økt forskningskapasitet og kompetanse i deltagende forskningsorganisasjoner.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 1 100 000 000
Tildelte midler
Kr 223 000 000
Mottatte søknader
39
Innvilgede søknader
8
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
332034NORCE Samfunn/Helse ROGALANDImpactWind SørvestN/AN/A15.12.2021
331921NTNU FAKULTET FOR ARKITEKTUR OG DESIGNMennesket i fremtidens havromsoperasjonerN/AN/A15.12.2021
332012NORCE Miljø/Klima VESTLANDBIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på VestlandetN/AN/A15.12.2021
331892 Universitetet i Tromsø Kompetanse og utdanning innen landbasert produksjon av laks i resirkuleringsanleggN/AN/A15.12.2021
331829MØREFORSKING ASFISK 4.0 – Industrialisering av den marine verdikjedenN/AN/A15.12.2021
331878HØGSKOLEN I INNLANDETZygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for InnlandetN/AN/A15.12.2021
331903UNIVERSITETET I SØRØST-NORGECoTecH – Samskapt helseteknologi (Co-created Health Technology)N/AN/A15.12.2021
331866NORD UNIVERSITET BODØINDIGO - Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstillingN/AN/A15.12.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 11:57 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.