Fylkesvise kunnskapsgrunnlag

FoU-basert innovasjon i næringslivet – Statistikk og indikatorer

De fylkesvise kunnskapsgrunnlagene 2020 gir en oversikt over næringslivets FoU-utgifter, forskningskapasitet, offentlig finansiering og samarbeid per fylke. Kunnskapsgrunnlagene bygger på data fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning og Forskningsrådet, inkludert SkatteFUNN. Forskningsrådet er pådriver for at forskning skal bidra til forskningsbasert innovasjon i næringsliv og offentlig sektor som gagner samfunnet og skaper verdier og arbeidsplasser i hele landet. 

Det er denne gang også laget et eget samisk kunnskapsgrunnlag. 

Du kan lese mer om FoU og innovasjon i Norge og internasjonalt i Indikatorrapporten.

kart og ikoner.svg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 07.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.