Indikatorrapporten er en årlig oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av figurer, tabeller og analyser.

Se oversikt og les om næringslivets FoU-utgifter, forskningskapasitet, offentlig finansiering og samarbeid per fylke. 

Se statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Formålet er å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer.

NIFU innhenter statistikk om FoU i UH-sektoren, instituttsektoren og helseforetakene. I tillegg produseres statistikk om høyere utdanning og alle disse inngår i Indikatorrapporten. 

Statistisk sentralbyrå innhenter statistikk om FoU og innovasjon i næringslivet som blant annet inngår i Indikatorrapporten. Her finner du også resultater og analyser av sist tilgjengelige tall og tidsserier. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 20.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.