Indikatorrapporten er en årlig oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet i form av figurer, tabeller og analyser.

Se oversikt og les om næringslivets FoU-utgifter, forskningskapasitet, offentlig finansiering og samarbeid per fylke. 

Se statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Formålet er å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer.

NIFU innhenter statistikk om FoU i UH-sektoren, instituttsektoren og helseforetakene. I tillegg produseres statistikk om høyere utdanning og alle disse inngår i Indikatorrapporten. 

Statistisk sentralbyrå innhenter statistikk om FoU og innovasjon i næringslivet som blant annet inngår i Indikatorrapporten. Her finner du også resultater og analyser av sist tilgjengelige tall og tidsserier. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 15:48 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.