Fylkesvise kunnskapsgrunnlag

Kontaktpersoner

Kunnskapsgrunnlag

Kontaktperson e-post

Agder

Siren Marcussen Neset smn@forskningsradet.no 

Innlandet

Elisabeth Frydenlund efr@forskningsradet.no

Møre og Romsdal

Arthur Almestad aal@forskningsradet.no

Nordland

Bjørn Gjellan Nielsen bgn@forskningsradet.no

Oslo

Tom Skyrud tsk@forskningsradet.no
Rogaland Hilde Aarsheim haa@forskningsradet.no
Troms og Finnmark

Elisabeth Blix Bakkelund ehb@forskningsradet.no

Matthias Kock mko@forskningsradet.no

Trøndelag Sven Samuelsen ssa@forskningsradet.no
Vestfold og Telemark 

Dag Oppen Berntsen do@forskningsradet.no

Thomas Stang ths@forskningsradet.no

Vestland

Rigmor Fardal rfa@forskningsradet.no 

Merete Lunde melu@forskningsradet.no

Viken

Tom Skyrud tsk@forskningsradet.no

Thomas Stang ths@forskningsradet.no

Samisk

Elisabeth Blix Bakkelund ehb@forskningsradet.no

Terje Berntsen terje.berntsen@innovasjonnorge.no 

Bjørn Gjellan Nielsen bgn@forskningsradet.no

Kirsten Ravna Østby kirsten.ravna.ostby@samediggi.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.