Gjesteforskerstipend

Forskningsrådet tildeler gjesteforskerstipend som rammetilskudd til dekning av dokumenterte etableringskostnader og andre merutgifter ved forskningsoppholdet i Norge.

Et gjesteforskerstipend skal dekke opphold for utenlandske gjesteforskere fra 1-12 måneder etter fastsatte satser.

Her finner du satser og andre økonomiske bestemmelser for gjesteforskerstipend.