Investeringsplan 2023-2025

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Forskerprosjekter

-         Åpent for alle temaområder i porteføljeplanen, men med en tematisk prioritering av temaområdet Klima, miljø og næringsvirksomhet.

-         Forskning på kulturell resiliens (deltema)

-         Institusjonssamarbeid, rekruttering, internasjonale komparative perspektiver med utgangspunkt i samiske forhold

10

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

 

 

Kommersialiserings-prosjekter

 

 

Innovasjonsprosjekter

 

 

Forskningssentre

 

 

Infrastruktur

 

 

Koordinering og støtte

 

 

Internasjonalt samarbeid

 

 

Annet

 

 

SUM

 

10

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.