Investeringsplan 2023-2025

Tiltaksplan

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Planlagt utlysning 2023 mill.kr
 

Tiltak A

·        Beslutningstakere, som for eksempel Sametinget, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, samt næringsvirksomheter, baserer beslutninger som angår samiske forhold på forskningsbasert kunnskap.

·        Alle borgere er bevisst og har god kunnskap om samisk språk, kultur, historie og næringer.

·        Utdannings- og forskningsinstitusjoner har en høy andel samiske forskere og mye forskning på samiske og samiskrelaterte temaer.

·        Alle porteføljer i Forskningsrådet har innlemmet forskning på samiske forhold der det er relevant.

·        Samisk som vitenskapsspråk blir benyttet innenfor utdannings- og forskningsinstitusjoner.

·        Det er veletablert forskningssamarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner innenfor ulike fag og fagmiljøer i Norge, Norden og internasjonalt.

 

Forskerprosjekt for fornyelse

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 20:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.