Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Utlysningsplan

For å sikre fleksibilitet i porteføljestyringen, skal det innenfor avsatt utlysningsramme være rom for å flytte midler mellom tiltak finansiert fra samme budsjettformål og/eller departement, endre søknadstype eller finansiere søknader av høy kvalitet som faller utenfor tiltakene i investeringsplanen, dersom nye behov eller muligheter oppstår som tilsier at dette er formålstjenlig. Det skal også være mulig å finansiere relevante søknader av høy kvalitet som er kommet inn til utlysninger initiert gjennom investerings¬planene til andre porteføljestyrer. Det tas også forbehold om at utlysningsplanen kan bli endret på grunn av budsjettsituasjonen.

Søknadstype

Prioritering/tiltak 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Forskerprosjekter (FP)

Neste generasjon IKT − L

0

FP

Kvalitets- og kapasitetsbygging innenfor nanoteknologi og avanserte materialer

60

FP

Teknologikonvergens

0

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter (KSP-S)

Digital sikkerhet og suverenitet – L

0

KSP-S

Kvalitets- og kapasitetsbygging innenfor nanoteknologi og avanserte materialer

0

KSP-S

Biotek-FoU i møte med samfunnsutfordringer (2023: kun industriell bioteknologi)

60

KSP-S

Teknologikonvergens

0

Kommersialiserings-prosjekter

 

0

Innovasjonsprosjekter (IPN)

Innovasjon i næringslivet – L

0

 

Bærekraftig fôr – A

5

Forskningssentre

 

0

Infrastruktur

 

0

Koordinering og støtte (KoS)

IKT – L

17

KoS

Nanoteknologi og avanserte materialer − L

1

KoS

Bioteknologi − L

1

KoS

Teknologikonvergens

1

Internasjonalt samarbeid (INT)

ERA-nettet QuantERA

0

INT

ERA-nettet M-ERA.NET3

19

INT

ERA-nettet BlueBio

4

INT

Partnerskapet Chips JU

0

INT

Partnerskapet EuroHPC

0

INT

Partnerskapet Era4Health

0

INT

Andre relevante nettverk og partnerskap

0

Annet

 

 

SUM

 

168

L = Utlysning med løpende søknadsfrist
A = Midler allokeres til annet relevant styre for vedtak om bevilgning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:21 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.