Investeringsplan 2023-2025

Utlysningsplan

Marin

Søknadstype

Prioritering
(stikkord)

Planlagt 2023
mill. kr.

Forskerprosjekter

 

98

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

0

Innovasjonsprosjekter

 

20

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipend

3

Internasjonalt samarbeid

Annet internasjonalt samarbeid

 

15

Annet

Bioøkonomi handlingsplan

8

SUM

 

144

Havbruk

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023

mill. kr.

Forskerprosjekter, fornyelse

Produksjons- og foredlingsteknologi, spissede prioriteringer for de 3 andre temaene

 

44

Forskerprosjekter,

Unge forskertalenter

Produksjons- og foredlingsteknologi

 

24

Samarbeidsprosjekt

 

 

Store tverrfaglige prosjekt

Lakselus og overlevelse hos laksesmolt (HAVBRUK, MILJØFORSK

 

25

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Bærekraftig råstoff til fôr (Innovasjonsprosjekter), Alle tema IPN

35

Forprosjekt/ nettverk

 

0,2

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipend

3

Internasjonalt samarbeid

Blu Economy SPEB, JPI HDHL

18

SUM

 

150

Maritimt

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Budsjett 2023
(beløp)

Samarbeidsprosjekt

(KSP-S)

Alle tema

85

Innovasjonsprosjekter

(IP-N)

Alle tema

90

Demonstrasjonsprosjekter (IP-D)

Alle tema

 

Koordinering og støtte (KOS)

Alle tema

1

Internasjonalt samarbeid

Alle tema

 

SUM

 

176

Tverrgående satsing på havteknologi

Det er ikke tildelt budsjett for 2023 til budsjettformålet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.