Investeringsplan 2023-2025

Utlysningsplan

Marin

Søknadstype

Prioritering
(stikkord)

Planlagt 2023
mill. kr.

Forskerprosjekter

 

98

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

0

Innovasjonsprosjekter

 

20

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipend

3

Internasjonalt samarbeid

Annet internasjonalt samarbeid

 

15

Annet

Bioøkonomi handlingsplan

8

SUM

 

144

Havbruk

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023

mill. kr.

Forskerprosjekter, fornyelse

Produksjons- og foredlingsteknologi, spissede prioriteringer for de 3 andre temaene

 

44

Forskerprosjekter,

Unge forskertalenter

Produksjons- og foredlingsteknologi

 

24

Samarbeidsprosjekt

 

 

Store tverrfaglige prosjekt

Lakselus og overlevelse hos laksesmolt (HAVBRUK, MILJØFORSK

 

25

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Bærekraftig råstoff til fôr (Innovasjonsprosjekter), Alle tema IPN

35

Forprosjekt/ nettverk

 

0,2

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipend

3

Internasjonalt samarbeid

Blu Economy SPEB, JPI HDHL

18

SUM

 

150

Maritimt

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Budsjett 2023
(beløp)

Samarbeidsprosjekt

(KSP-S)

Alle tema

85

Innovasjonsprosjekter

(IP-N)

Alle tema

90

Demonstrasjonsprosjekter (IP-D)

Alle tema

 

Koordinering og støtte (KOS)

Alle tema

1

Internasjonalt samarbeid

Alle tema

 

SUM

 

176

Tverrgående satsing på havteknologi

Det er ikke tildelt budsjett for 2023 til budsjettformålet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.