Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2024
(stikkord)

Planlagt utlysning 2024
mill. kr.

Planlagt utlysning 2025
mill. kr.

Planlagt utlysning 2026
mill. kr.

Planlagt utlysning 2027    mill. kr.

Forskerprosjekter

Demokrati, tillit og legitimitet

 

Offentlig sektors organisering og styring

 

Samfunnssikkerhet, beredskap og robusthet

78

28.5

64.5

63

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

Demokrati, tillit og legitimitet

 

Offentlig sektors organisering og styring

 

Samfunnssikkerhet, beredskap og robusthet

53

 

64.5

46.5

Kommersialiserings-prosjekter

 

     

 

Innovasjonsprosjekter

Fornyelse, innovasjon og digitalisering. Komplementært med andre porteføljer.

50

50

50

50

Forskningssentre

 

     

 

Infrastruktur

 

     

 

Koordinering og støtte

Prosjektetablering og mobilisering offentlig sektor. Arrangement og nettverk

2

2

2

2

Internasjonalt samarbeid

NordForsk: Migrasjon + Demokratisk, grønt skifte.

8

15

 

 

Annet

 

     

 

SUM

 

191 mill. kr.

95.5 mill. kr.

181 mill. kr

161.5 mill. kr.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 04:44 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.