Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Utlysningsplan

Oversikt over hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp man skal delta i med egne midler:

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Budsjett 2023
(mill. kr.)

Forskerprosjekter/ Samarbeidsprosjekter

Demokrati, tillit og legitimitet

Offentlig sektors organisering og styring

Samfunnssikkerhet, beredskap og robusthet

Økonomi og fordeling

 

0

Forskerprosjekt

Økonomi og fordeling

 

12

Innovasjonsprosjekter

IPO og FKA

Utlysning som er komplementær med andre Porteføljer

0

Off.phd

 

30

Forprosjekt og prosjektetableringsstøtte offentlig sektor (Koordinerings- og støtteaktivitet)

Støtte til alle sektorer i stat og kommune. Evt. komplementær med andre Porteføljer som lyser ut til dette.

3

Arrangements- og nettverksstøtte

(Koordinerings og støtteaktivitet)

 

1

SUM

 

46 mill. kr

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 21:01 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.