Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Tiltaksplan

Tiltaksplanen inneholder en oversikt over porteføljens planlagte utlysninger i 2023 samt andre relevante tiltak som vil benyttes for å mobilisere relevante miljøer. Planen skal revideres hvert år, og konkretisering av valg av temaer og utlysningsformer gjøres i forbindelse med revisjonene.

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Søknads-typer

2023

 

Budsjett: SAMRISK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOS

Politikere og offentlig forvaltning har tillit til forskning, og gjør bruk av kunnskap for politikkutforming og virkemiddelutvikling innenfor porteføljens forvaltningsområder.

 

Forskere og fagmiljøer holder høy kvalitet og deltar aktivt i internasjonalt forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid.

 

Forsknings- og innovasjonsmiljøer samarbeider på tvers av fag og med offentlig sektor om kunnskapsutviklingen og løsninger på samfunnsutfordringene.

 

Offentlig sektor jobber kunnskapsbasert for å få til omstilling og digital transformasjon gjennom et godt samspill med næringsliv, sivilsamfunn og innbyggere. 

 

Offentlig sektor utvikler nye samarbeidsformer og -strukturer på tvers av nivåer og sektorer, som bidrar til mer helhetlige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer. 

 

Frivillige organisasjoner og innbyggere har tillit til forskning, de deltar i kunnskapsutviklingen og er med på å skape innovative og bærekraftige løsninger.

 

 

 

 

 

 

 

FP/KSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP/KSP

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

INNOFFARENA

INNOFFARENA

Politikere og offentlig forvaltning har tillit til forskning, og gjør bruk av kunnskap for politikkutforming og virkemiddelutvikling innenfor porteføljens forvaltningsområder.

 

Forsknings- og innovasjonsmiljøer samarbeider på tvers av fag og med offentlig sektor om kunnskapsutviklingen og løsninger på samfunnsutfordringene.

 

Offentlig sektor jobber kunnskapsbasert for å få til omstilling og digital transformasjon gjennom et godt samspill med næringsliv, sivilsamfunn og innbyggere.  

 

Offentlig sektor utvikler nye samarbeidsformer og -strukturer på tvers av nivåer og sektorer, som bidrar til mer helhetlige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer. 

 

Frivillige organisasjoner og innbyggere har tillit til forskning, de deltar i kunnskapsutviklingen og er med på å skape innovative og bærekraftige løsninger.

 

IPO/FKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFPHD

 

 

 

 

 

 

 

 

KOS

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Arrangement- og nettverks-støtte

(INNOFF-ARENA/ DEMOS/

SAMRISK)

 

 

 

KOS

 

 

 

1

 

SAMØKONOMI

 

 

12

LOVOGRETT

 

 

0

SUM

 

 

46 mill.

kr.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 03:14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.