Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Utlysningsplan

En oversikt over hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp man skal delta i med egne midler, oppsummert i tabellform:

Søknadstype

Hovedtema

Prioriteringer (stikkord)

Budsjett 2022
(mill. kr)

Planlagt 2023
(mill. kr)

Planlagt 2024
(mill. kr)

Forsker-prosjekt

Velferd, velferdstjenester og arbeid

-   Ulikhet, utenforskap og inkludering i arbeidslivet

-   Eldre, arbeidsliv og pensjon

-   Rettslige konsekvenser av EØS-avtalen for våre velferds­ordninger

82 VAM

12 HELSE-VEL

   

 

 

Vil bli besluttet i 2022 basert på porteføljeanalyse og føringer fra finansierende departementer.

 

80 VAM,

12 HELSE-VEL

 

 

 

Vil bli besluttet i 2023 basert på porteføljeanalyse og føringer fra finansierende departementer.

 

 

76 VAM,

12 HELSE-VEL

 

Kultur og samfunns-utvikling

Teknologi og kultur

48 SAMKUL

 

 

 

 

Kulturell endring og kulturelt mangfold

 

48 SAMKUL

 

 

 

Menneske og natur

 

 

48 SAMKUL

Kompetanse- og samarbeids­prosjekt

Velferd, velferds-tjenester og arbeid

I 2021: Barn, unge og familie
forskning på effekter og tiltak spesielt knyttet til å redusere ulikhet og øke inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet eller i samfunnet ­

48 VAM,

12 HELSE­VEL

48 VAM,

12 HELSE-VEL

38 VAM,

12 HELSE-VEL

 

Kultur og samfunns-utvikling

Klimaomstilling og -tilpasning (felles­utlysning med KLIMAFORSK o.a.)

3 SAMKUL

 

 

Innovasjons-prosjekt i offentlig sektor

Velferd, velferdstjenester og arbeid

Øremerkede midler til totalt 6 offentlig sektor ph.d.

 

Innovasjons­prosjekt i offentlig sektor

5,5 VAM

5,5 HELSE­VEL

 

7 HELSEVEL

5,5 VAM

5,5 HELSE-VEL

 

7 HELSE-VEL

5,5 VAM

5,5 HELSE-VEL

 

7 HELSE-VEL

Koordinering og støtte

Kultur og samfunns-utvikling

Støtte til internasjonal mobilitet (løpende)

0,75 SAMKUL

0,75 SAMKUL

0,75 SAMKUL

 

Kultur og samfunns-utvikling

Støtte til formidling (løpende)

0,75 SAMKUL

0,75 SAMKUL

0,75 SAMKUL

 

Velferd og arbeid

Støtte til internasjonal mobilitet (løpende)

1,5 VAM

1,5 VAM

1,5 VAM

Internasjonalt samarbeid

Velferd og arbeid, kultur og samfunns-utvikling

JPI MYBL, ERA-NET, FORSTERK, INTPART, NordForsk, kontingenter

9,24

13

13

Annet

Arbeid- og velferd

Kunnskaps­grunnlag

2 HELSEVEL

4 VAM

 

 

Sum

 

 

241,24

234

220

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.29 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.