Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Utlysningsplan

En oversikt over hvilke utlysinger, prioriteringer og beløp man skal delta i med egne midler, oppsummert i tabellform:

 

Søknadstype

Hovedtema

Prioriteringer  (stikkord)

Budsjett 2021 (mill. kr)

Planlagt 2022 (mill. kr)

Planlagt 2023 (mill. kr)

Forsker-prosjekt

Velferd, velferdstjenester og arbeid

Hele programplanen til VAM og velferdsdelen av HELSEVEL. Migrasjon må knyttes til integrering, velferd eller arbeid for å være relevant i VAM. 

150 VAM (inkl. 16 til unge forsker-talenter) 


16 HELSEVEL

   
   

Vil bli besluttet i 2021 basert på porteføljeanalyse og føringer fra finansierende departementer.

 

150 VAM,16 HELSE-VEL

 
   

Vil bli besluttet i 2022 basert på porteføljeanalyse og føringer fra finansierende departementer.

   

160 VAM, 

16 HELSE-VEL

 

Kultur og samfunns-utvikling

Menneske og natur

50

   
   

Teknologi og materialitet

 

50

 
   

Kulturell endring og kulturelt mangfold

   

50

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Velferd, velferds-tjenester og arbeid

I 2021: Barn, unge og familie

forskning på effekter og tiltak spesielt knyttet til å redusere ulikhet og øke inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet eller i samfunnet Bolig i et velferdsperspektiv

50 VAM, 

11 HELSEVEL

50 VAM, 

11 HELSE-VEL

50 VAM, 16 HELSE-VEL

Innovasjons-prosjekt i offentlig sektor

Velferd, velferdstjenester og arbeid

Øremerkede midler til totalt 6 offentlig sektor ph.d.Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

3,5 VAM og HELSEVEL
11 HELSEVEL

3,5 VAM og HELSE-VEL


11 HELSE-VEL

3,5 VAM og HELSE-VEL


11 HELSE-VEL

Koordinering og støtte

Kultur og samfunnsutvikling

Støtte til internasjonal mobilitet (løpende)

0,75 SAMKUL

0,75 SAMKUL

0,75 SAMKUL

 

Kultur og samfunnsutvikling

Støtte til formidling (løpende)

0,75 SAMKUL

0,75 SAMKUL

0,75 SAMKUL

 

Velferd og arbeid

Støtte til internasjonal mobilitet (løpende)

1,5 VAM

1,5 VAM

1,5 VAM

Internasjonalt samarbeid

         

Annet

Arbeid- og velferd

Kunnskapsgrunnlag

2 HELSEVEL

3 VAM

   

Sum

   

299,5

294,5

309,5