Investeringsplan 2023-2025

Tiltaksplan

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Planlagt utlysning 2023 mill.kr
 

Tiltak A

·        Beslutningstakere, som for eksempel Sametinget, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, samt næringsvirksomheter, baserer beslutninger som angår samiske forhold på forskningsbasert kunnskap.

·        Alle borgere er bevisst og har god kunnskap om samisk språk, kultur, historie og næringer.

·        Utdannings- og forskningsinstitusjoner har en høy andel samiske forskere og mye forskning på samiske og samiskrelaterte temaer.

·        Alle porteføljer i Forskningsrådet har innlemmet forskning på samiske forhold der det er relevant.

·        Samisk som vitenskapsspråk blir benyttet innenfor utdannings- og forskningsinstitusjoner.

·        Det er veletablert forskningssamarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner innenfor ulike fag og fagmiljøer i Norge, Norden og internasjonalt.

 

Forskerprosjekt for fornyelse

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mars 2023, 01.02 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.