Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2021
(stikkord)

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Planlagt utlysning 2024
mill. kr.

SUM

 

699

693

652

Forskerprosjekter (FP)

NANO2021:

 

 

 

 

 • I bredden av porteføljeplanen

 

44

48

 

 • Metode­utvikling SYNK-NØYT

 

20

-

 

TEKNOKONVERGENS:

 

 

 

 

 • Teknologikonvergens

70

50

50

Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP)

IKTPLUSS:

 

 

 

 

 • KI, robotikk, autonomi (L)

100

100

100

 

 • Digital sikkerhet (L)

90

90

90

 

BIOTEK2021:

 

 

 

 

 • Biotek-FoU i møte med samfunnsutfordringer

96

93

93

 

 • Sektorovergripende utlysning på fôr (A)

5

5

5

 

TEKNOKONVERGENS:

 

 

 

 

 • Teknologikonvergens

75

45

45

Kommersialiserings-prosjekter (KOMM)

IKTPLUSS: I bredden (L+A)

5

5

5

 

 

BIOTEK2021: I bredden (L+A)

10

10

10

Innovasjonsprosjekter

(IPN og IPO)

IKTPLUSS:

 

 

 

 

 • IKT i næringslivet (L+A)

10

10

10

 

 • Digitalisering i off. sektor

30

30

30

 

NANO2021:

 

 

 

 

 • Næringsliv i bredden (L)

60

40

37

 

TEKNOKONVERGENS:

 

 

 

 

 • Teknologikonvergens (L)

50

50

50

Forskningssentre

 

     

Infrastruktur

 

     

Koordinering og støtte

(KoS)

IKTPLUSS (L):

20

23

7

 

BIOTEK2021 (L):

2

2

2

 

NANO2021 (L):

1

1

1

 

TEKNOKONVERGENS:

5

5

5

Internasjonalt samarbeid

IKTPLUSS:

 

 

 

 

 • ERA-NET, EU-partnerskap, INTPART

41

41

41

 

BIOTEK2021:

 

 

 

 

 • ERA-NET, EU-partnerskap

15

15

15

 

NANO2021:

 

 

 

 

 • ERA-NET, EU-partnerskap

14

14

8

Annet

 

     

L = Utlysning med løpende søknadsfrist

A = Midler allokeres til annet relevant styre for vedtak om bevilgningMeldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.20 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.