Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Utlysningsplan

Søknadstype Prioritering 2021
(stikkord)
Planlagt utlysning 2021
mill. kr.
Planlagt utlysning 2022
mill. kr.
Planlagt utlysning 2023
mill. kr.
Forskerprosjekter (FP)

NANO2021:

 • I bredden av porteføljeplan
 • Metodeutvikling SYNK-NØYT

TEKNOKONVERGENS:

 • Konvergenssatsing (L?)59

20
10045

-
7045

20
50

Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP)

IKTPLUSS:

 • KI, robotikk, autonomi (L)
 • Digital sikkerhet (L)

BIOTEK2021:

 • Biotek-FoU i møte med utfordringer
 • Bærekr. matsystemer (A)

TEKNOKONVERGENS:

 • Konvergenssatsing (L?)

 

100

90120

3095

 

100

9070

3075

 

100

9070

3045

Kommersialiserings-prosjekter
(KOMM)

IKTPLUSS: I bredden (L+A)

BIOTEK2021: I bredden (L+A)

NANO2021: I bredden (L+A)

10

28

5

 

10

28

5

 

10

28

5

 

Innovasjonsprosjekter
(IPN og IPO)

IKTPLUSS:
Digitalisering i offentlig sektor
IKT i næringslivet (L+A)

NANO2021:
Næringsliv i bredden (L)

TEKNOKONVERGENS:
Konvergenssatsing (L)


30

30


50


50


-

30


50


50


-

30


50


50

Forskningssentre        
Infrastruktur        
Koordinering og støtte
(KoS)
IKTPLUSS (L):
BIOTEK2021 (L):
NANO2021 (L):
TEKNOKONVERGENS (L?):
10
2
2


10
2
2


10
2
2


    5 5 5
Internasjonalt samarbeid

IKTPLUSS:

 • ERA-NET, EU-partnerskap, INTPART

BIOTEK2021:

 • ERA-NET, EU-partnerskap

NANO2021:

 • ERA-NET, EU-partnerskap


35
20
14


35
20
18


35
2018

Annet

 

 

 

 

SUM

 

905

745

715


L = Utlysning med løpende søknadsfrist
A = Midler allokeres til annet relevant styre for vedtak om bevilgning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. januar 2022, 11.45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.