Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Utlysningsplan

Søknadstype Prioritering 2021
(stikkord)
Planlagt utlysning 2021
mill. kr.
Planlagt utlysning 2022
mill. kr.
Planlagt utlysning 2023
mill. kr.
Forskerprosjekter (FP)

NANO2021:

 • I bredden av porteføljeplan
 • Metodeutvikling SYNK-NØYT

TEKNOKONVERGENS:

 • Konvergenssatsing (L?)59

20
10045

-
7045

20
50

Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP)

IKTPLUSS:

 • KI, robotikk, autonomi (L)
 • Digital sikkerhet (L)

BIOTEK2021:

 • Biotek-FoU i møte med utfordringer
 • Bærekr. matsystemer (A)

TEKNOKONVERGENS:

 • Konvergenssatsing (L?)

 

100

90120

3095

 

100

9070

3075

 

100

9070

3045

Kommersialiserings-prosjekter
(KOMM)

IKTPLUSS: I bredden (L+A)

BIOTEK2021: I bredden (L+A)

NANO2021: I bredden (L+A)

10

28

5

 

10

28

5

 

10

28

5

 

Innovasjonsprosjekter
(IPN og IPO)

IKTPLUSS:
Digitalisering i offentlig sektor
IKT i næringslivet (L+A)

NANO2021:
Næringsliv i bredden (L)

TEKNOKONVERGENS:
Konvergenssatsing (L)


30

30


50


50


-

30


50


50


-

30


50


50

Forskningssentre        
Infrastruktur        
Koordinering og støtte
(KoS)
IKTPLUSS (L):
BIOTEK2021 (L):
NANO2021 (L):
TEKNOKONVERGENS (L?):
10
2
2


10
2
2


10
2
2


    5 5 5
Internasjonalt samarbeid

IKTPLUSS:

 • ERA-NET, EU-partnerskap, INTPART

BIOTEK2021:

 • ERA-NET, EU-partnerskap

NANO2021:

 • ERA-NET, EU-partnerskap


35
20
14


35
20
18


35
2018

Annet

 

 

 

 

SUM

 

905

745

715


L = Utlysning med løpende søknadsfrist
A = Midler allokeres til annet relevant styre for vedtak om bevilgning