Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Investeringsplanen kommer i første halvdel av 2021.

Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier