Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Investeringsplanen kommer i slutten av oktober/begynnelsen av november.

Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier