Gå direkte til innhold
 

Forskningsmidler i 2019: nye krav til søknaden, nye vurderingskriterier og ny vurderingsprosess

I 2019 endrer vi søknadskravene og vurderingskriteriene, og innfører elementer av felles søknadsbehandling på tvers av virkemidlene våre. De fleste utlysningene rettet mot forskningsorganisasjoner har frist 10. april.


​Søknadsfrister i 2019 for forskningsorganisasjoner: 

 

 

Forskerprosjekt,

unge forskertalenter og

mobilitetsstipend

Skal fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder.

  • Prosjektene kan gjennomføres av søkerorganisasjonen alene eller i samarbeid med andre forskningsorganisasjoner. 
  • Aktører som driver økonomisk aktivitet kan ikke være samarbeidspartnere.

I tillegg til FRIPRO har 21 programmer utlysninger.

Mer informasjon om utlysningene

   


 

 

 

Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

Skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling på prioriterte områder.

  • Prosjektene gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i offentlig og/eller privat sektor.
  • Prosjektkostnader kan inkludere kostnader hos samarbeidspartnere. 

Programmene BIONÆR, FINNUT, HELSEVEL, KLIMAFORSK, MATFONDAVTALE, MILJØFORSK, POLARPROG, PROFESJON og TRANSPORT har utlysninger.

Mer informasjon om utlysningene

   

 


 

Kompetanseprosjekt for næringslivet 

Skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging innenfor temaer av stor betydning for næringslivet. 

  • ​Prosjektene gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i norsk næringsliv.
  • Samarbeidspartnere som driver økonomisk aktivitet skal bidra til å finansiere forskningsaktivitetene hos forskningsorganisasjonen(e).

Programmene ENERGIX, CLIMIT, MAROFF og PETROMAKS2 planlegger utlysninger.

Mer informasjon om utlysningene

 

​Andre søknadsfrister og søknadstyper i 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

Innovasjonsprosjekt

Skal føre til økt verdiskaping og fornyelse i næringsliv og i offentlig sektor.

  • Virksomheter i privat eller offentlig sektor med organisasjonsnummer i Norge og som ikke er forskningsorganisasjon, kan søke og være prosjektansvarlig i prosjektet. 
  • Virksomheter i privat eller offentlig sektor, forskningsorganisasjoner og andre norske og utenlandske aktører kan være samarbeidspartnere. Forutsetningen er at de må være representert i Norge og ha norsk organisasjonsnummer. Unntaket er enkeltpersoner og enkeltmannsforetak.

Programmene BIA, BIONÆR, CLIMIT, DEMO2000, ENERGIX, HAVBRUK2, MARINFORSK, MAROFF2, PETROMAKS2 og TRANSPORT planlegger utlysninger for næringslivet.

Programmene FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL og TRANSPORT planlegger utlysninger for offentlig sektor.

Mer informasjon kommer.

Kommersialiseringsprosjekt

Skal fremme økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge.

BIONÆR, BIOTEK2021 og FORNY2020 planlegger utlysninger.  

Mer informasjon kommer.

Forskningssenter

Skal styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer og å gjøre dette ved hjelp av en slik konsentrert og nyskapende satsing.

Senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI, planlegger utlysning.

Mer informasjon kommer.

Koordinerings- og støttetiltak

Skal finansiere tiltak som bidrar til å planlegge, koordinere, gjennomføre og formidle ulike FoU-aktiviteter og samarbeid mellom forskere og institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

ENERGIX, FINANSMARK, og INTPART planlegger utlysninger.  

Mer informasjon kommer. Legg også merke til at flere programmer planlegger "løpende" utlysninger av Koordinerings- og støttetiltak i 2019.

 

Det kan også komme andre utlysninger til 25. september-fristen, vi oppdaterer fortløpende på denne siden!

Det er også satt opp en søknadsfrist 20. november 2019, men her må vi komme tilbake med mer informasjon senere. 

Hold deg oppdatert

Abonnér på Forskningsrådets nyhetsbrev. Husk å krysse av for kategorien "Nyheter" og deretter "Finansiering".

Publisert:
01.10.2018
Sist oppdatert:
25.01.2019