Gå direkte til innhold
 

Forskningsmidler i 2019: nye krav til søknaden, nye vurderingskriterier og ny vurderingsprosess

I 2019 endrer vi søknadskravene og vurderingskriteriene, og innfører elementer av felles søknadsbehandling på tvers av virkemidlene våre. De fleste utlysningene rettet mot forskningsorganisasjoner har frist 10. april.


​Søknadsfrister i 2019 for forskningsorganisasjoner: 

 

 

Forskerprosjekt,

unge forskertalenter og

mobilitetsstipend

Skal fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder.

  • Prosjektene kan gjennomføres av søkerorganisasjonen alene eller i samarbeid med andre forskningsorganisasjoner. 
  • Aktører som driver økonomisk aktivitet kan ikke være samarbeidspartnere.

I tillegg til FRIPRO har 22 programmer utlysninger.

Mer informasjon om utlysningene

   


 

 

 

Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

Skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling på prioriterte områder.

  • Prosjektene gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i offentlig og/eller privat sektor.
  • Prosjektkostnader kan inkludere kostnader hos samarbeidspartnere. 

Programmene BIONÆR, FINNUT, HELSEVEL, KLIMAFORSK, MILJØFORSK, POLARPROG, PROFESJON og TRANSPORT har utlysninger.

Mer informasjon om utlysningene

   

 


 

Kompetanseprosjekt for næringslivet 

Skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging innenfor temaer av stor betydning for næringslivet. 

  • ​Prosjektene gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i norsk næringsliv.
  • Samarbeidspartnere som driver økonomisk aktivitet skal bidra til å finansiere forskningsaktivitetene hos forskningsorganisasjonen(e).

Programmene ENERGIX, CLIMIT, MAROFF og PETROMAKS2 planlegger utlysninger.

Mer informasjon om utlysningene

 

Hold deg oppdatert

Abonnér på Forskningsrådets nyhetsbrev. Husk å krysse av for kategorien "Nyheter" og deretter "Finansiering".

Publisert:
01.10.2018
Sist oppdatert:
12.12.2018