Inngå kontrakt med Forskningsrådet

Prosjektansvarlig og Forskningsrådet inngår en elektronisk kontrakt via Mitt nettsted. Det er ulike frister for signering, avhengig av om prosjektet har samarbeidspartnere eller ikke.

Krav om handlingsplaner for likestilling (GEP)

For utlysninger med søknadsfrist fra og med 2022 er det ved kontraktsinngåelse krav om handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plans (GEP)) på organisasjonsnivå for søkere og samarbeidspartnere.

Privat næringsliv, interesseorganisasjoner og frivillig sektor er unntatt fra kravet.

Forskningsrådets egen handlingsplan for likestilling finner du her.

Dette består kontrakten av

Kontrakten består av et avtaledokument, prosjektbeskrivelsen og Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Endre kontrakt

Dersom det er større endringer i prosjektet kan det være behov for å gjøre justeringer i kontrakten. Da melder dere inn dette på Mitt nettsted. 

Roller definert i kontrakten

Det er ulike roller i FoU-prosjekter som får støtte fra oss. Her kan du se hvilke betegnelser vi bruker i kontrakten og hvilket ansvar som ligger til de ulike rollene.

Har du spørsmål rundt kontrakten?

Nina Hedlund

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 07.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.