Inngå kontrakt med Forskningsrådet

Prosjektansvarlig og Forskningsrådet inngår en elektronisk kontrakt via Mitt nettsted. Her finner du det du trenger å vite om kontraktinngåelse.

Slik inngås kontrakten

Personen som står oppført som administrativt ansvarlig og prosjektleder for prosjektet får en e-post fra Forskningsrådet når kontrakten er klar for signering på Mitt nettsted.
Prosjektleder har leseadgang til dokumentene og kan også laste opp samarbeidsavtalene som kreves. Det er administrativt ansvarlig, eventuelt den som er utpekt som kontraktsansvarlig, som kan akseptere kontrakten.

Det formelle svarbrevet ligger på Mitt nettsted.

Kontrakten beskriver vilkårene for bruken av forskningsmidler, og hvilke rettigheter og plikter partene har i gjennomføringen av prosjektet.

Fristen for å signere kontrakten er én måned etter at den er publisert på Mitt nettsted. Hvis det er samarbeidspartnere med i prosjektet, er fristen tre måneder.

Prosjekter med samarbeid

Mange prosjekter gjennomføres i samarbeid mellom prosjektansvarlig og en eller flere andre prosjektpartnere.

Disse prosjektpartnere kan enten være samarbeidspartnere eller FoU-leverandører i prosjektet.

Når organisasjoner deltar som samarbeidspartnere eller FoU-leverandører i prosjektet, må prosjektansvarlig inngå avtale med disse før kontrakten aksepteres.

Her kan du lese mer om å lage samarbeidsavtaler

Alle prosjektpartnere i prosjektet skal ha mulighet til å lese kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig før samarbeidsavtaler inngås.

Inngåtte samarbeidsavtaler med samarbeidspartnere og FoU-leverandører må legges ved kontrakten når kontrakten aksepteres av prosjektansvarlig.
Dette må gjøres innen tre måneder etter at kontrakten er sendt fra Forskningsrådet.

Fristen for å signere kontrakt i prosjekter med samarbeidspartnere og FoU-leverandører er tre måneder etter at den er publisert på Mitt nettsted.

Revidere budsjett

Vi ber ofte søker om å innarbeide endringer i budsjettet. Typiske endringer kan være

  • følger av betingelser for vedtaket
  • endrede satser
  • forskyvninger i framdriftsplanen

Når vi har godkjent endringene, vil det reviderte budsjettet inngå i kontraktgrunnlaget mellom Forskningsrådet og virksomheten som er ansvarlig for prosjektet.

Forskningsrådet bidrar til å dekke kostnader som prosjektet har ved gjennomføring av de avtalte aktivitetene. Dersom kostnadene blir lavere enn budsjettert, skal Forskningsrådets støtte reguleres etter dette.

Dersom dere har behov for å endre budsjettet i et prosjekt, må dere søke Forskningsrådet om å godkjenne endringer i budsjetterte prosjektkostnader.

Logg inn og søk i Mitt nettsted om godkjenning av endringer i budsjetterte prosjektkostnader.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:58 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.