Roller definert i kontrakten

Det er ulike roller i FoU-prosjekter som får støtte fra oss. Her kan du se hvilke betegnelser vi bruker i kontrakten og hvilket ansvar som ligger til de ulike rollene.

Prosjektansvarlig 

Virksomheten som er oppgitt som ansvarlig for FoU-prosjektet i søknaden.

Administrativt ansvarlig

Personen som har fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet. Personen som er administrativt ansvarlig for prosjektet, er

  • Forskningsrådets primærkontakt hos prosjektansvarlig både ved kontraktsinngåelsen og i oppfølgingen av prosjektet
  • den som kan dele elektronisk tilgang til søknaden med prosjektleder og andre som deltar i kvalitetssikringen av prosjektet
  • den som har hovedansvaret for at revidert søknad er kvalitetssikret før den sendes til Forskningsrådet

Det er opp til virksomheten hvem som skal være administrativt ansvarlig for prosjektet. Dersom en ny person skal overta denne rollen, samtidig som prosjektet pågår, endres dette enkelt på Mitt nettsted.

Kontraktsansvarlig

Prosjektansvarlig kan velge å oppnevne en person som ansvarlig for å signere alle avtaledokumenter for FoU-prosjekter med Forskningsrådet.

Prosjektleder

Personen som skal ivareta den faglige framdriften og gjennomføringen av prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.