Endre kontrakt

Dersom det er større endringer i prosjektet kan det være behov for å gjøre endringer i kontrakten. Da melder du inn endringene på Mitt nettsted.

Vi følger samme fremgangsmåte ved endringer av kontrakt som ved inngåelse av kontrakten. Når du har meldt inn endringene på Mitt nettsted, og vi har akseptert endringsforslagene, får administrativt ansvarlig og prosjektleder en e-post fra oss om at det foreligger en kontraktsendring.

Endringer gjøres på Mitt nettsted

Mitt nettsted vil du se endringene sammen med et komplett oppdatert avtaledokument som du skal bekrefte.

Nye samarbeidsavtaler må lastes opp i forbindelse med endring av kontrakt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 21:31 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.