Grafisk bilde i blåfarger av svingende dominoeffekt. Blå strek over bildet i dubinsform
Webinar

Spørsmål og svar om SkatteFUNN

Passer for:

Søkjarar til SkatteFUNN

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

14. august kl. 15:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

15. aug. kl. 09.00–10.00

Om arrangementet

Webinaret er for alle som søkjer SkatteFUNN, både dei som har gjort det før og dei som er nye. Arrangementet vil vere ein uformell spørsmål-og-svar-seanse der det er mogleg å stille spørsmål om SkatteFUNN-ordninga, og om korleis vi som SkatteFUNN-saksbehandlarar vurderer søknadene.

Det vil ikkje bli gitt nokon presentasjon av SkatteFUNN på seminaret. Konseptet er at vi konsentrerer oss om dei spørsmåla som blir stilte. Dei spørsmåla vi ikkje kan svare på der og då, vil vi prøve å komme tilbake til.

Det er også mogleg å sende inn spørsmål på førehand, om det er ønskjeleg til ruf@forskningsradet.no.

Vi held på inntil éin time, så lenge det er spørsmål og nyttige diskusjonar.

Opptak av webinaret vil bli sendt til alle påmelde.

Les om SkatteFUNN på Forskningsrådets nettsider.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 23.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.