Levere framdriftsrapport og sluttrapport

Når dere har fått midler fra Forskningsrådet skal dere rapportere underveis og etter at prosjektet er avsluttet. Det står i kontrakten når prosjektet deres skal rapportere.

Prosjektansvarlig skal levere framdriftsrapport når Forskningsrådet ber om det.

Framdriftsrapport

Her er veiledning til framdriftsrapport.pdf. I framdriftsrapporten beskriver dere hvilke aktiviteter som er gjennomført og hvilke resultater prosjektet har oppnådd i perioden etter forrige rapport.

Vi må behandle og godkjenne framdriftsrapporten og eventuelle meldinger om endringer før vi kan utbetale midler.

Sluttrapport

I sluttrapporten skal dere beskrive hvilke aktiviteter som er gjennomført og hvilke resultater prosjektet har oppnådd gjennom hele prosjektperioden.

Dere skal også svare på om prosjektet har oppnådd de resultatene dere beskrev i søknaden.

Her er veiledning til sluttrapport.pdf

Sluttrapporten skal sendes senest én måned etter at prosjektet er slutt. Sluttrapport må være godkjent av oss før siste avtalte utbetaling kan skje.

Maler til nedlasting for sluttrapporter med støtte fra Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Resultatindikatorer og Resultatinformasjon

Rapporteringsskjema sørger for at formidlingstiltak og vitenskapelige publikasjoner under Resultatinformasjon overføres automatisk til de tilhørende tellekantene under Resultatindikatorer. Øvrige tellekanter under Resultatindikatorer må registreres manuelt, som tidligere.

Se oversikt over hvordan vi kategoriserer publikasjoner og resultater (pdf)

Se også Policy for åpen forskning (forskningsradet.no).

Rapportering på Mitt nettsted

Vi sender informasjon til alle som skal rapportere pr e-post i god tid før fristenes utløp.

Framdrifts- og sluttrapport finner du ved å logge deg på Mitt nettsted.

Frister for rapportering står på Mitt nettsted og det er viktig at disse overholdes.

Alle endringer i prosjektet skal meldes inn fortløpende.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.