Prosjektendringer

Når det er endringer i prosjektet, er det viktig at du melder dette inn til oss. Vi behandler søknader om prosjektendringer etter hvert som de kommer inn. Rett før og etter et årsskifte mottar vi normalt mange endringer, og du kan oppleve at det tar tid før vi behandler din endring.

Nytt i prosjektendringer fra 17. april 2024

Vi har nå innført endringskategorier. Når du oppretter en søknad om prosjektendring ber vi deg velge en eller flere kategorier som passer for innholdet i endringen.

Kategoriseringen gjelder også for prosjektendringer opprettet før denne datoen, samt for prosjektendringer der vi allerede er i dialog som har status ‘Tilleggsopplysninger’.

Vi ber deg også beskrive bakgrunn og behov for endringen i tekstfeltet for begrunnelse. I tillegg ønsker vi din vurdering av hvordan endringen vil bidra til prosjektets samlede fremdrift og måloppnåelse i prosjektet.

Hva kan du søke om å endre?

Vi ønsker informasjon om utviklingen i prosjektet. Oppstår noe i prosjektet som ikke følger avtalt plan, må vi ha beskjed om det.

Prosjektleder eller administrativt ansvarlig kan søke om prosjektendringer på vegne av prosjektansvarlig. Søknaden sendes inn via Mitt nettsted.

Vi ønsker at all dialog om prosjektet skal gå via Mitt nettsted.

I en søknad må du begrunne hvorfor du har behov for å endre prosjektplanen. Du kan søke om å endre

  • prosjektperiode / framdriftsplan
  • økonomi 
  • stipend
  • samarbeidspartnere
  • mål
  • prosjektsammendrag
  • prosjektansvarlig
  • laste opp vedlegg

Populærvitenskapelig framstilling endres i forbindelse med vanlig rapportering.

Dersom det er behov for å endre flere ting i prosjektet, kan du søke om dette samtidig. Vi behandler bare én søknad om prosjektendring i et prosjekt om gangen.

Behandling av søknad om endringer

Etter å ha sendt inn en søknad om prosjektendringer til Forskningsrådet, vises status, "Mottatt", på Mitt nettsted. 

Vi behandler søknader om prosjektendringer etter hvert som de kommer inn. Du kan følge statusen i behandlingen på Mitt nettsted. Du får en e-post hvis vi har behov for tilleggsopplysninger. Du får også en e-post når resultatet på søknaden om endring er klart.

Mitt nettsted gir oversikt over de fem siste prosjektendringene som er meldt inn.

Dersom endringene du søker om utløser en kontraktsendring, gir vi deg beskjed om det. 

Skifte av administrativt ansvarlig og prosjektleder

Skifte av administrativt ansvarlig eller prosjektleder skal gis på Mitt nettsted under menyvalg "Søknadsstatus" og/eller "Prosjekter/rapporter".

Skifte av administrativt ansvarlig skal meldes umiddelbart til Forskningsrådet. Det er administrativt ansvarlig som slutter som må melde endringen på gjeldende søknader/prosjekter.

Skifte av prosjektleder krever Forskningsrådets godkjenning. Det er prosjektleder som slutter eller administrativt ansvarlig som må anmode om endring. Oppgi navn på ny prosjektleder med korrekt kontaktinformasjon. Klikk «Send forespørsel» og ny prosjektleder får en e-post fra deg, hvor vedkommende blir bedt om å godta eller avslå din forespørsel om skifte av rolle på Mitt nettsted. Hvis forespørselen blir avslått, må prosjektansvarlig (prosjektleder/administrativt ansvarlig) ta kontakt med vedkommende eller sende ny forespørsel til en annen person.

Frist for søknad om overføring av midler mellom år 

Dersom dere har klart nytt budsjett knyttet til overføringen av midler, ønsker vi at dere sender inn en fullstendig søknad (dvs. med oppdatert budsjett og evt. oppdatert framdriftsplan) om endring snarest mulig og senest 31. desember.

Har du spørsmål om prosjektendringer?

Kontaktpersonen for prosjektet ditt finner du på Mitt nettsted. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.