Prosjektendringer

Når det er endringer i prosjektet, er det viktig at du melder dette inn til oss med en gang. Vi behandler søknader om prosjektendringer fortløpende.

Vi ønsker informasjon om utviklingen i prosjektet. Oppstår noe i prosjektet som ikke følger avtalt plan, må vi ha beskjed om det.

Prosjektleder eller administrativt ansvarlig kan søke om prosjektendringer på vegne av prosjektansvarlig. Søknaden sendes inn via Mitt nettsted.

Vi ønsker at all dialog om prosjektet skal gå via Mitt nettsted.

Hva kan du søke om å endre?

I en søknad må du begrunne hvorfor du har behov for å endre prosjektplanen. Du kan søke om å endre

  • prosjektperiode / framdriftsplan
  • økonomi (endringer under 10 000 kroner trenger du ikke søke om)
  • stipend
  • samarbeidspartnere
  • mål
  • prosjektsammendrag
  • prosjektansvarlig
  • laste opp vedlegg

Populærvitenskapelig framstilling endres i forbindelse med vanlig rapportering.

Dersom det er behov for å endre flere ting i prosjektet, kan du søke om dette samtidig. Vi behandler bare én søknad om prosjektendring i et prosjekt om gangen.

Skifte av administrativt ansvarlig og prosjektleder

Skifte av administrativt ansvarlig eller prosjektleder skal gis på Mitt nettsted under menyvalg "Søknadsstatus" og/eller "Prosjekter/rapporter".

Skifte av administrativt ansvarlig skal meldes umiddelbart til Forskningsrådet. Det er administrativt ansvarlig som slutter som må melde endringen på gjeldende søknader/prosjekter.

Skifte av prosjektleder krever Forskningsrådets godkjenning. Det er prosjektleder som slutter eller administrativt ansvarlig som må anmode om endring. Oppgi navn på ny prosjektleder med korrekt kontaktinformasjon. Klikk «Send forespørsel» og ny prosjektleder får en e-post fra deg, hvor vedkommende blir bedt om å godta eller avslå din forespørsel om skifte av rolle på Mitt nettsted. Hvis forespørselen blir avslått, må prosjektansvarlig (prosjektleder/administrativt ansvarlig) ta kontakt med vedkommende eller sende ny forespørsel til en annen person.

Behandling av søknad om endringer

Etter å ha sendt inn en søknad om prosjektendringer til Forskningsrådet, vises status, "Mottatt", på Mitt nettsted. 

Vi behandler søknader om prosjektendringer etter hvert som de kommer inn. Du kan følge statusen i behandlingen på Mitt nettsted. Du får en e-post hvis vi har behov for tilleggsopplysninger. Du får også en e-post når resultatet på søknaden om endring er klart.

Mitt nettsted gir oversikt over de fem siste prosjektendringene som er meldt inn.

Dersom endringene du søker om utløser en kontraktsendring, gir vi deg beskjed om det. 

Har du spørsmål om prosjektendringer?

Kontakt saksbehandleren din i Forskningsrådet hvis du har spørsmål om prosjektendringer. Kontaktpersonen finner du på Mitt nettsted. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 01:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.