Hånd som plukker opp tørrfor fra en bøtte
Møte

Innspillsmøte for samfunnsoppdrag bærekraftig fôr i Trondheim

Hvor:

Powerhouse, Brattørkaia

Passer for:

Forskningsmiljøer, næringslivsaktører, forvaltning, sivilsamfunnsaktører og andre interesserte i utforming av samfunnsoppdrag for bærekraftig fôr

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

25. august kl 23.59

29. aug. 2023 kl. 10.00–12.15

Om arrangementet

Regjeringen lanserte i 2022 samfunnsoppdrag for bærekraftig fôr. Målet er at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og redusere klimautslippene i matsystemene. I 2023 jobbes det med et forslag om hvordan målet kan nås.  

Vi inviterer til seks åpne innspillsmøter for å få innspill på hvordan vi kan nå målet om bærekraftig fôr og hvordan samfunnsoppdraget kan utformes. Innspillene vil inngå i forslaget som skal levers november 2023.  

Les mer om samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr: Berekraftig fôr (forskningsradet.no)

Hva ønsker vi innspill på

Vi ønsker innspill på utforming og mål for samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr.

Spill gjerne inn på et eller flere av følgende momenter:  

  • Problemer: Hva mener din organisasjon er hovedproblemet eller hindringen som gjør at fôr ikke produserers mer bærekraftig i dag?
  • Løsninger: Hva trengs for å løse problemene/hindringene slik at vi kan produsere fôr mer bærekraftig?
  • Mål: Har du innspill til målforslagene i dette dokumentet?

Til deg som skal holde innlegg

Innspill skal være muntlige og være på maksimalt 3 minutter. Skriftlig manus leveres i etterkant av møtet og skal være likt det som skal presenteres muntlig. Manus blir publisert. De tre minuttene er absolutt og vi anbefaler derfor alle som skal gi innspill om å være poengterte og starte med det viktigste. Det er ikke anledning til å vise powerpoint. 

Her arrangerer vi innspillsmøter

Det arrangeres fem fysiske innspillsmøter og ett digitalt. Det er anledning til å gi innspill på ett av disse møtene og du velger selv hvilket.

Program

Kontaktpersoner

Trond Einar Pedersen

    SpesialrådgiverStrategi, rådgivning og samfunnsdialog

Mette Mila

    SeniorrådgiverHav og polar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 07.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.