Utlysninger

Søknadsfrist
13.03
2024
Søk nå

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med relevante samfunns- og næringsaktører for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer. Vi krever at dere samarbeider med minst to relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Hav
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Mat og bioressurser
Velferd og utdanning
Søknadsfrist
13.03
2024
Søk nå

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med næringslivet for å bygge kunnskap som næringslivet og samfunnet trenger for å løse store samfunns- og næringsutfordringer. Vi krever at næringslivet bidrar med kontantfinansering i prosjektene.

Petroleum
Energi og transport
Søknadsfrist
05.06
2024
Planlagt

Midler til forskning på forsknings- og innovasjonspolitikk

Prosjektene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag om og videreutvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken, som styrker dialog og samspill mellom forskere og brukere og stimulerer til offentlig debatt om forsknings- og innovasjonsspørsmål.

Politikk- og forvaltningsområder

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 17:01 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.