Utlysninger

Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Samarbeidsprosjekt for bedre samhandling til det beste for utsatte barn og unge

Utlysningen er rettet mot godkjente forskningsorganisasjoner og midlene skal gå til samarbeidsprosjekter med partnere fra frivillig sektor, ideelle stiftelser, offentlig sektor og/eller private aktører.

Utdanning og kompetanse
Helse
Velferd, kultur og samfunn

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 02:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.