Senter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer i løpet av høsten 2020.

Formålet med utlysningen er å etablere et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Senteret er en langsiktig satsing som skal ha som overordnet mål å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Viktige datoer

03 feb 2021

Åpen for søknad

17 mar 2021

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer i løpet av høsten 2020.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer i løpet av høsten 2020.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer i løpet av høsten 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer i løpet av høsten 2020.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utdanning og kompetanse