Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Oppdatert 27. januar: Maksimalt antall sider som er tillatt i prosjektbeskrivelsen er endret fra 15 til 20 sider. Dette er endret i veiledningsteksten i oppdatert mal som kan lastes ned nederst i utlysningen.

Viktige datoer

03. feb 2021

Åpen for søknad

17. mar 2021

Søknadsfrist

Juni 2021

Bevilgningsmøte

01. okt 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere et forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Senteret er en langsiktig satsing som skal ha som overordnet mål å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 95 990 000 000
Tildelte midler
Kr 31 999 000 000
Mottatte søknader
3
Innvilgede søknader
1
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
327377Institutt for spesialpedagogikkSpecial Needs Education and Inclusion for the 21st Century— Achieving an Inclusive Multi-tiered System of SupportN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mai 2023, 23:47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.