Gjennomført
Se Resultat

Oppdatert 27. januar: Maksimalt antall sider som er tillatt i prosjektbeskrivelsen er endret fra 15 til 20 sider. Dette er endret i veiledningsteksten i oppdatert mal som kan lastes ned nederst i utlysningen.

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere et forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Senteret er en langsiktig satsing som skal ha som overordnet mål å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Viktige datoer

03. feb 2021

Åpen for søknad

17. mar 2021

Søknadsfrist

Juni 2021

Bevilgningsmøte

01. okt 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 95 990 000 000
Tildelte midler
Kr 31 999 000 000
Mottatte søknader
3
Innvilgede søknader
1

Innvilgede søknader