Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for petroleum

Viktige datoer

02. mar 2021

Informasjonsmøte

06. apr 2021

Skissefrist

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

09. des 2021

Beslutning om tildeling

01. jan 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jul 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere inntil to nye forskningssentre for petroleum. Forskningssenter for petroleum (PETROSENTER), som ble opprettet i 2013, er en langsiktig og målrettet forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Målet er å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Forskningssentrene skal styrke kapasitet og kompetanse gjennom langsiktig forskning og innovasjon med sikte på verdiskaping og samfunnsnytte.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 238 435 000
Tildelte midler
Kr 160 000 000
Mottatte søknader
3
Innvilgede søknader
2
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
331644Universitetet i StavangerNational Centre for Sustainable Subsurface Utilization of The Norwegian Continental ShelfN/AN/A10.12.2021
331841NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASCentre for Sustainable Subsurface ResourcesN/AN/A10.12.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.