Gjennomført
Se Resultat

Nasjonal forskerskole for arbeidslivsrelevans

Du kan forvente å få svar på søknaden i løpet av desember 2021 eller januar 2022.

Viktige datoer

18. jan. 2021

Søkerseminar for nasjonale forskerskoler

Meld deg på det digitale arrangementet her.

4. aug. 2021

Åpen for søknad

15. sep. 2021

Søknadsfrist

Desember 2021

Søkere får beskjed om de får støtte

1. jan. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jul. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun. 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Med disse midlene ønsker vi å støtte prosjekter som styrker doktorgradsutdanningens relevans for arbeidslivet. Et mål er å øke samspillet mellom akademia og andre samfunnsaktører gjennom forskeropplæringen. Vi oppfordrer søkere til å utvikle og bruke nye metoder og tilnærminger som kan bidra til dette, i samspill med én eller flere partnere i næringslivet, offentlig sektor og/eller organisasjoner.   

Nasjonale forskerskoler skal heve kvaliteten og relevansen i norsk doktorgradsutdanning gjennom fornyelse og kvalitetsutvikling, faglig opplæring av høy kvalitet og relevans. Dette skjer gjennom nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Målet er at kandidatene får en koordinert utdanning av god kvalitet som kvalifiserer for forskning og annet arbeid som krever god vitenskapelig innsikt og kompetanse på høyt nivå.

Nasjonale forskerskoler er basert på et nettverk av fagmiljøer der universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter kan inngå og være et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Kandidater som er tilknyttet en forskerskole, avlegger doktorgraden ved sitt eget lærested.

Vi koordinerer midler fra flere aktiviteter og utlysningen er åpen for alle tematiske områder. Søknaden kan være organisert i et nasjonalt eller regionalt nettverk, og den skal være forankret i et sterkt fagmiljø som også har vertskapsansvaret.  

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 364 386 000
Tildelte midler
Kr 191 901 000
Mottatte søknader
33
Innvilgede søknader
12
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
332042 UiBHySchool - Norwegian research school on the use of hydrogen and hydrogen-based fuels as energy carriers in industry and society N/AKr 16 000 00018.01.2022
331948UiBResearch school in NutritionN/AKr 16 000 00018.01.2022
331876UiTPhotosynthetic Eukaryotes: From Fundamentals to Applications in Biology, Bioproduction and BiotechnologyN/AKr 15 999 00018.01.2022
331875 UiANorwegian Graduate School in Mathematics and Science Education N/AKr 15 977 00018.01.2022
331853USNIndustrial Research School in Complex SystemsN/AKr 16 000 00018.01.2022
331843Oslo-MetThe Norwegian Research School on Digitalization, xCulture and Society (DIGIT)N/AKr 16 000 00018.01.2022
331801 NTNUResearch School for Training the Next Generation of Micro-and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN) N/A16 mill. kroner 18.01.2022
331793HVLNorwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD) N/AKr 16 000 00018.01.2022
331790NMBUEmpowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy TransitionsN/AKr 16 000 00018.01.2022
331723UiONORA Norwegian AI Research SchoolN/AKr 16 000 00018.01.2022
331712 UiSPROFRES 2.0 The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School: Shaping Future Welfare N/AKr 16 000 00018.01.2022
331696 UiT – Norges arktiske universitetNorwegian Research School of Social Work and Child Welfare  N/AKr 15 925 00018.01.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:00 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.