Fag- og temaevalueringer

Våre prioriteringer og råd baserer seg på opparbeidet kunnskap om norske forskningsmiljøer. Nasjonale evalueringer av fag og temaer er blant de viktigste kildene til slik kunnskap.

Evalueringer som pågår

 
Evaluering Kontaktperson

Evaluering av matematikk, IKT og teknologi

Marianne Grønsleth

Evaluering av medisin og helsefag

Hilde G. Nielsen

Planlagte evalueringer

 
Planlagte evalueringer Kontaktperson Oppstart

Evaluering av humaniora og samfunnsvitenskap

Jon Holm

Fra 2025

Gjennomførte evalueringer

Under finner du hovedrapportene fra de sist gjennomførte fag- og temaevalueringene. For underrapporter og tidligere evalueringer, søk i publikasjonsdatabasen.

 
Evaluering av Rapport levert Kontaktperson

Evaluering av naturvitenskap

2024

Marianne Grønsleth

Evaluering av biovitenskap

2024

Hilde G. Nielsen

Eksempelstudie av effekt av forskning på utenforskap og samfunnssikkerhet

2023 Rita Bergersen

Evaluering av norsk rettsvitenskap

2021 Anette Askedal
Samfunnsvitenskapelig forskning (engelsk pdf) 2018 Hedvig Buene
Utdanningsforskning (engelsk pdf) 2018 Tone Holtan
Polarforskning (engelsk pdf) 2017 Jon Børre Ørbæk
Humanistisk forskning (engelsk pdf) 2017 Jon Flæten
Grunnleggende og langsiktig forskning innenfor teknologifagene (engelsk pdf) 2015 Bjørnar Solhaug Komissar
Klimaforskning (engelsk pdf) 2012 Malin Lemberget Lund
Grunnleggende forskning innenfor IKT (engelsk pdf) 2012 Harald Holm Simonsen
Matematiske fag (engelsk pdf) 2012 Terje Strand
Biologi, medisin og helsefag (engelsk pdf) 2011 Marianne Grønsleth

Evalueringer av fag og tema omfatter forskning i UH-sektoren, instituttsektoren og helsesektoren. Forskningsrådet benytter internasjonale fageksperter til å gjøre en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet, sett i et internasjonalt perspektiv. Fagekspertene inviteres også til å gi anbefalinger til forskningsorganisasjonene, Forskningsrådet og departementene.

Evalueringene følges opp av Forskningsrådet gjennom tiltak på nasjonalt nivå og inngår i kunnskapsgrunnlaget for vår forskningspolitiske rådgivning. Evalueringene skal også være et redskap for forskningsorganisasjonenes eget strategiske og faglige utviklingsarbeid.

Nye runder med fagevalueringer fra 2021

Høsten 2021 satte Forskningsrådet i gang en ny runde med fagevalueringer. Dette er den tredje runden med evaluering av norsk forskning siden fagevalueringene startet opp på slutten av 1990-tallet. Nytt i denne runden er at institusjonene får mulighet til å tilpasse evalueringene til sine egne strategier og sektorspesifikke formål. I tråd med forslag til nasjonalt rammeverk for nasjonale evalueringer for forskning og høyere utdanning (pdf) vil Forskningsrådet også sørge for å koordinere sine evalueringer med relevante evalueringer på utdanningsfeltet.

Den tredje runden med fagevalueringer omfatter i første omgang livsvitenskap, naturvitenskap og teknologi. For humaniora og samfunnsvitenskap vil nye evalueringer bli startet opp fra 2025.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.