Søkeresultater

Viser 1–8 av 8 treff

Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer

Søk nå
Registrering av norske forskningsorganisasjoner, bedrifter mm som deltar i bevilgede ... internasjonale fellesprogrammer. IEB AAL, ACT, AXIS, Belmont Forum, BiodivERsA, CRP, ECSEL, EDCTP, ERACoBioTech
Forskningsorganisasjon
Internasjonale fellesprogrammer
Næringsliv
Offentlig sektor

Klima, miljø og helse 2 - Belmont Forum utlysning

Belmont Forum inviterer til internasjonalt samarbeid i sin andre utlysning om klima, miljø og helse. ... menneskelig helse i møte med klimaendringene. Dette er Belmont Forums andre utlysning for prosjektsøknader om
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Helse
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Næringsliv
Offentlig sektor

Migrasjon og mobilitet i en tid med raske globale endringer

Vi ... lyser ut 11 millioner kroner til norske partnere i Belmont Forums utlysning om migrasjon og mobilitet.
Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning
Velferd, kultur og samfunn

Systemer for bærekraftig forbruk og produksjon

Vi ... lyser ut 10 millioner kroner til norske partnere i Belmont Forums utlysning om systemer for bærekraftig forbruk
Forskningsorganisasjon
Internasjonale fellesprogrammer
Næringsliv
Offentlig sektor

Klima og kulturarv

et samarbeid mellom JPI Kulturarv, JPI Klima og Belmont Forum  Utlysningen åpner ET Utlysningen er rettet ... Fullstendig utlysningstekst med vedlegg er nå lagt ut på Belmont Forums sider. Der ligger også oversikt over hvem
Forskningsorganisasjon
Humaniora og samfunnsvitenskap
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Samarbeidsprosjekt innenfor global helse

Gjennomført
Se Resultat
Målet med utlysningen er å støtte forskning på bedre helse for sårbare grupper i lav- og ... midler innenfor klima, miljø og helse gjennom Belmont forum er utsatt til 2023, og dermed er slike søknader
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Helse

Forskerprosjekt for fornyelse

Gjennomført
Se Resultat
Vi tar imot søknader innenfor alle fag og forskningsområder og kan gi støtte til både anvendt ... midler innenfor klima, miljø og helse gjennom Belmont forum er utsatt til 2023, og dermed er slike søknader
Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Klima- og polarforskning
Petroleum
Samisk samfunn og kultur
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn

Testutlysning Koordinerings- og støtteaktivitet - Nasjonal forskerskole

Søk nå
Demokrati, styring og fornyelse Energi, transport og lavutslipp Global utvikling og ... Internasjonalt vertskap, Forsterkning AAL, AXIS, Belmont Forum, BiodivERsA, CRP, ECSEL, ERACoBioTech, ERACoSysMed
Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Petroleum

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.