Søkeresultater

Viser 1-7 av 7 treff
  • Person

Tove Karin Stølen

Områdedirektør

  • Artikkel

Forskningsrådets ledelse

Forskningsrådet er organisert i syv virksomhetsområder. Her finner du en oversikt over ledelsen for de ulike områdene.

  • Person

Liv Karin Sameien

Seniorkonsulent

  • Person

Karin Totland

Spesialrådgiver

  • Artikkel

Klima- og polarforskning

Klimautfordringenes karakter og Norges strategiske rolle innenfor det polare tilsier et høyt ambisjonsnivå for internasjonalt samarbeid.

  • Arrangement

INTPART-konferansen: Partnerskap for bærekraft

Konferansen vil rette søkelys på hvordan vi bygger partnerskap internasjonalt for å styrke utdanning, forskning og innovasjon og ruste oss til å møte samfunnets utfordringer.

  • Nyhet

Åsgard: Ny søknadsfrist for norske søkere som vil reise til Frankrike

Norske søkere fra forskning, innovasjon og teknologioverføring som vil reise til Frankrike, er nå invitert til å søke innen 15. desember 2018. Åsgard ordningen fortsetter å være en del av samarbeidet mellom Norge og Frankrike etter avviklingen av Fransk-norsk stiftelse (FNS).