Søkeresultater

Viser 1-10 av 132 treff
  • Publikasjon

Behovsidentifisert forskning om CFS/ME – BEHOV-ME

CFS/ME Administrativ sluttrapport og egenvurdering Behovsidentifisert forskning om CFS/ME – BEHOV-ME ... BEHOV-ME Administrativ sluttrapport og egenvurdering BEHOV-ME 2 © Norges forskningsråd 2019 Norges
  • Person

Monica Enger

Rådgiver
  • Publikasjon

Velkomsttale til åpningen av Forskningsdagene 2004

medical science. Having that type of surgery allowed me to go home from the hospital far more quickly than ... not based on research - at least not yet. Believe me, I am the first to admit that I hope it will stay
  • Publikasjon

Sluttrapport - Program for Klinisk forskning 2011 - 2015

forstår – CFS/ME og klinisk forskning, 2013: Seminaret stilte blant annet spørsmålet "Er ME en ny sykdom ... var imidlertid årsaker og mulig behandlinger av CFS/ME. Siden det ikke er funnet en enkelt årsak til at
  • Publikasjon

Hva vet vi om kvinners helse?

Tellnes, 2013; Forseth, 2000; Wanvik, 2011) Mysteriet ME Vi trenger også mer kunnskap om langvarige utmattelsestilstander ... utmattelsestilstander som CFS/ME7 (heretter kalt ME). ME er et kronisk utmattelsessyndrom som vi ikke vet
  • Publikasjon

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME)

le kli ma po li tis ke vir ke mid ler vil bli nær me re un der søkt for å finne sannsynlige konsekvenser ... også til bredere mål grupper, blant an net gjen nom me di ene. Strategic Challenges in International Climate
  • Publikasjon

SkatteFUNN 10 år

benyttes til multienergi røntgen-transmisjonsbilder (ME-XRT) eller røntgen fluorescens spektroskopi i industrielle ... nok til å møte industriens krav til høy kapasitet. ME-XRT sensorer kan benyttes til å detektere små forskjeller
  • Publikasjon

Årsrapport 2000 Samlerapport institutter

i ge ti d ss kr if te r me d r e fe re e Ar ti kl er i t i ds s k ri ft e r me d i nt er nas j ona l sp ... dl in ge r s om e r mon ogr af i er t a s o g s å me d. Kap it l er el l er a r t ik le r ib ø k er ,
  • Publikasjon

Mixed Methods in Educational Research

is termed mixed methods work just seems natural to me. It is, I contend, what anyone would do who wanted ... game they are playing instead, as no one has told me the rules. But from the outside their research is
  • Publikasjon

Barriers and opportunities for Norwegian participation in the European Research Council (ERC)

institution had staff who had the time available to help me with an ERC application My institution had staff ... experience with ERC applications My institution encouraged me to apply for an ERC grant Obtaining an ERC grant