Søkeresultater

Viser 1-10 av 170 treff

Behovsidentifisert forskning om CFS/ME – BEHOV-ME

CFS/ME Administrativ sluttrapport og egenvurdering Behovsidentifisert forskning om CFS/ME – BEHOV-ME ... BEHOV-ME Administrativ sluttrapport og egenvurdering BEHOV-ME 2 © Norges forskningsråd 2019 Norges

Forskningsrådet lyser ut 30 millioner til ME-forskning etter innspill fra pasientene

I april samlet Forskningsrådet inn 737 innspill til hva det bør forskes på fra ME-pasienter, pårørende og behandlere. Nå er utlysningen klar og forskerne invitereres til å sende inn søknader.

Monica Enger

Rådgiver

Velkomsttale til åpningen av Forskningsdagene 2004

medical science. Having that type of surgery allowed me to go home from the hospital far more quickly than ... not based on research - at least not yet. Believe me, I am the first to admit that I hope it will stay

Lar pasienter foreslå forskningsspørsmål

Forskningsrådet inviterer pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) til et pilotprosjekt som har fått navnet "behovsidentifisert forskning". Her skal pasientene selv få foreslå hva det bør forskes på.

Sluttrapport - Program for Klinisk forskning 2011 - 2015

forstår – CFS/ME og klinisk forskning, 2013: Seminaret stilte blant annet spørsmålet "Er ME en ny sykdom ... var imidlertid årsaker og mulig behandlinger av CFS/ME. Siden det ikke er funnet en enkelt årsak til at

En milliard gjennom Forskningsrådet til grønn omstilling

Forskningsrådet får 982 millioner kroner totalt over de tre årene dersom Regjeringens forslag om en ekstrabevilgning til næringslivet for nye, klimavennlige næringer og løsninger, får støtte i Stortinget. Tiltakspakken er på totalt 3,6 milliarder over tre år.

Hva vet vi om kvinners helse?

Tellnes, 2013; Forseth, 2000; Wanvik, 2011) Mysteriet ME Vi trenger også mer kunnskap om langvarige utmattelsestilstander ... utmattelsestilstander som CFS/ME7 (heretter kalt ME). ME er et kronisk utmattelsessyndrom som vi ikke vet

SkatteFUNN 10 år

benyttes til multienergi røntgen-transmisjonsbilder (ME-XRT) eller røntgen fluorescens spektroskopi i industrielle ... nok til å møte industriens krav til høy kapasitet. ME-XRT sensorer kan benyttes til å detektere små forskjeller

Hvem blir Årets Nysgjerrigper?

I Forskningsrådets konkurranse for unge forskerspirer deltar 2700 elever fra hele landet. Nå har 23 prosjekter gått videre til finalen.