Søkeresultater

Viser 1–9 av 9 treff

Behovsidentifisert forskning om CFS/ME – BEHOV-ME

Administrativ sluttrapport og egenvurdering 978-82-12-03775-5

Monica Enger

Rådgiver

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Her kan du lese om programmet INFRASTRUKTUR, se hvor mye som ble bevilget til programmet ... skisse før 21. juni 2023. Ei oversikt over skissene me fekk inn finst på arrangementssida. er tildelt siden
Næringsliv
Offentlig sektor

60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter som skal utvikle ny kunnskap om blant annet barneleddgikt som oftest rammer jenter, kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep og om kjønnsforskjeller i sykefraværet.

Nasjonal satsing på kunstig intelligens

Takk for innspill, hva skjer nå? Meld deg på digitalt frukostseminar 30. november ... bærekraftig samfunn Kontakt oss Forskningsrådets KI satsing Me har sett saman ei ekspertgruppe som skal gi oss tilrådingar

Støtta frå SkatteFUNN heldt maskineriet i gang

Med nytt og kraftig girsystem får syklane lengre levetid, og på sikt kan dei erstatte bilar på korte distansar i byane. Midlar frå SkatteFUNN gjorde det mogleg å lønne gründerane i CA Technology, slik at dei kunne halde hjula i gang.
Bransjer og næringer
Energi, transport og lavutslipp
Kommersialisering
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
Skattefunn

76 millionar til utvikling av meir effektive tenester i offentleg sektor

Forskingsrådet har tildelt 76 millionar til innovasjonsprosjekt som skal bidra til å utvikle meir effektive tenester i offentleg sektor. Pengane fordeler seg på helse og velferdssektoren, i tillegg til innovasjonsprosjekt i kommune, fylke eller stat.

Politikk og styring innen forskning og høyere utdanning

av Lene Korseberg, NIFU

Spørsmål og svar om INFRASTRUKTUR-utlysinga

skisse før 21. juni 2023. Ei oversikt over skissene me fekk inn, med relevans for dei ulike områda, er lista ... sendinga. Dersom du sender oss spørsmål på førehand, vil me kunna førebu eit best mogleg svar. Spørsmål vi ikkje
Forskningsorganisasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 01:25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.