60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter som skal utvikle ny kunnskap om blant annet barneleddgikt som oftest rammer jenter, kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep og om kjønnsforskjeller i sykefraværet.

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter som skal utvikle ny kunnskap om kvinners helse. Foto: unsplash.com

– Vi trenger mer kunnskap om kvinners helse. Derfor er det så viktig at det nå settes i gang flere forskningsprosjekter som kan bidra til nettopp dette. Regjeringen er opptatt av økt forskningsinnsats for bedre kvinnehelse og har derfor prioritert øremerkede forskningsmidler til dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Stor bredde

Blant annet får forskere ved Oslo universitetetssykehus 11 millioner kroner til å forske på nye behandlingsmetoder for barn og ungdom med barneleddgikt. Uten behandling av sykdommen kan den føre til ødelagte ledd og redusert deltakelse i skole- og arbeidsliv. Sykdommen er 3-6 ganger hyppigere hos jenter enn gutter og varer ofte inn i voksenalder.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress får 11 millioner kroner for å forske på kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep blant dem som oppsøker overgrepsmottak i Norge. Målet er å bidra til bedre helsetjenester for denne utsatte gruppen.

Universitetet i Bergen får 11 millioner kroner til å forske på ME. Prosjektet vil undersøke om pasienter med ME har en feil i hvordan energi omsettes i celler. ME er vanligst blant kvinner.

Forskere ved Nordlandssykehuset får 11 millioner kroner til et prosjekt der de skal undersøke forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn og undersøke om denne kan reduseres ved en klinisk intervensjon.

– Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for effektiv behandling og for omstilling av helsesektoren. Vi opplever en enorm interesse fra fagmiljøene som ønsker å forske på feltet, og det er lovende for kvinners helse, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Disse prosjektene får finansiering

Institusjon

Prosjekt

Innstilt beløp

Kommune

Fylke

Oslo universitets-sykehus

Optimizing treatment for children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis in sustained remission: The MyJIA-Ahead trial

11 millioner kroner

Oslo

Oslo

NASJONALT KUNNSKAPS-SENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS

Responding to Mental Health Problems in Victims of Sexual Assault

11 millioner kroner

Oslo

Oslo

Helse Fonna HF

Dementia with Lewy bodies in women: combating misdiagnosis through sex-specific biomarkers of disease risk and progression

11 millioner kroner

Haugesund

Rogaland

UiB

Impaired microcirculation and tissue hypoxia as a possible mechanism in ME/CFS

11 millioner kroner

Bergen

Vestland

Sykehuset Østfold

The Norwegian WHO Labour Care Guide trial: a stepped wedge multicentre cluster randomised trial for safety and wellbeing in labour

4,9 millioner kroner

Sarpsborg

Viken

NORDLANDS-SYKEHUSET HF

Explaining the gender difference in sickness absence and testing the efficacy of a clinical intervention to promote return to work in women

11 millioner kroner

Bodø

Nordland

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:53 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.