Eksempler på prosjekter vi har støttet

Forskning kan redde den norske naturen

Tusenvis av norske naturområder ødelegges. Tap av biologisk mangfold truer både naturen og menneskers liv. Forskningsprosjektene ECoMAP og Ecogaps skal forbedre måten vi forvalter og planlegger bruk av land og vann i Norge.

 • Publisert
 • 5. april 2024

Forskning kan redde den norske naturen

 • Publisert
 • 5. april 2024

Tusenvis av norske naturområder ødelegges. Tap av biologisk mangfold truer både naturen og menneskers liv. Forskningsprosjektene ECoMAP og Ecogaps skal forbedre måten vi forvalter og planlegger bruk av land og vann i Norge.

Forskning med ultralyd redder liv og beskytter naturen

Forskningssenteret CIUS, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), bruker ultralyd til å oppdage hjertefeil hos ufødte barn, overvåke skipsvrak som lekker sennepsgass og til å undersøke helsen til oppdrettslaks. Ved hjelp av forskning og innovasjon kan ultralydteknologi løse utallige samfunnsproblemer.

 • Publisert
 • 5. april 2024

Forskning med ultralyd redder liv og beskytter naturen

 • Publisert
 • 5. april 2024

Forskningssenteret CIUS, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), bruker ultralyd til å oppdage hjertefeil hos ufødte barn, overvåke skipsvrak som lekker sennepsgass og til å undersøke helsen til oppdrettslaks. Ved hjelp av forskning og innovasjon kan ultralydteknologi løse utallige samfunnsproblemer.

Kan forskning gi oss et plastfritt samfunn?

Årlig produseres det 400 millioner tonn plast. 12 millioner tonn av plasten havner i havet. Orkla og NHHs forskningsprosjekt viser hvordan forskning kan gi oss mindre plast, et renere miljø og samtidig skape nye jobber.

 • Publisert
 • 14. februar 2024

Kan forskning gi oss et plastfritt samfunn?

 • Publisert
 • 14. februar 2024

Årlig produseres det 400 millioner tonn plast. 12 millioner tonn av plasten havner i havet. Orkla og NHHs forskningsprosjekt viser hvordan forskning kan gi oss mindre plast, et renere miljø og samtidig skape nye jobber.

Klargjør samfunnet for ekstremværet som kommer

Hans herjet i sommer, og kostnadene knyttet til skadene anslås til 1,6 milliarder så langt. Klimaforskere forutsier mer ekstremvær i årene som kommer. Gjennom forsknings- og innovasjonsprosjektet Klima 2050 rustes samfunnet for fremtidens vær.

 • Publisert
 • 20. november 2023

Klargjør samfunnet for ekstremværet som kommer

 • Publisert
 • 20. november 2023

Hans herjet i sommer, og kostnadene knyttet til skadene anslås til 1,6 milliarder så langt. Klimaforskere forutsier mer ekstremvær i årene som kommer. Gjennom forsknings- og innovasjonsprosjektet Klima 2050 rustes samfunnet for fremtidens vær.

Forskning kan redde havets viktigste rovdyr

Haien har en sentral rolle i økosystemet vårt, men de tre norske haiartene er utrydningstruet. Forskere jobber på spreng for å avdekke atferden deres for å kunne forvalte bestandene på riktig måte. Gevinsten er avgjørende kunnskap om havets mest karismatiske rovdyr, og balanse i det maritime økosystemet.

 • Publisert
 • 20. oktober 2023

Forskning kan redde havets viktigste rovdyr

 • Publisert
 • 20. oktober 2023

Haien har en sentral rolle i økosystemet vårt, men de tre norske haiartene er utrydningstruet. Forskere jobber på spreng for å avdekke atferden deres for å kunne forvalte bestandene på riktig måte. Gevinsten er avgjørende kunnskap om havets mest karismatiske rovdyr, og balanse i det maritime økosystemet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 14:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.