Eksempler på prosjekter vi har støttet

Bilde av store nedbørskader på vei i et boligfelt

Klargjør samfunnet for ekstremværet som kommer

Hans herjet i sommer, og kostnadene knyttet til skadene anslås til 1,6 milliarder så langt. Klimaforskere forutsier mer ekstremvær i årene som kommer. Gjennom forsknings- og innovasjonsprosjektet Klima 2050 rustes samfunnet for fremtidens vær.

 • Publisert
 • 20. november 2023

Klargjør samfunnet for ekstremværet som kommer

 • Publisert
 • 20. november 2023

Hans herjet i sommer, og kostnadene knyttet til skadene anslås til 1,6 milliarder så langt. Klimaforskere forutsier mer ekstremvær i årene som kommer. Gjennom forsknings- og innovasjonsprosjektet Klima 2050 rustes samfunnet for fremtidens vær.

Forskning kan redde havets viktigste rovdyr

Haien har en sentral rolle i økosystemet vårt, men de tre norske haiartene er utrydningstruet. Forskere jobber på spreng for å avdekke atferden deres for å kunne forvalte bestandene på riktig måte. Gevinsten er avgjørende kunnskap om havets mest karismatiske rovdyr, og balanse i det maritime økosystemet.

 • Publisert
 • 20. oktober 2023

Forskning kan redde havets viktigste rovdyr

 • Publisert
 • 20. oktober 2023

Haien har en sentral rolle i økosystemet vårt, men de tre norske haiartene er utrydningstruet. Forskere jobber på spreng for å avdekke atferden deres for å kunne forvalte bestandene på riktig måte. Gevinsten er avgjørende kunnskap om havets mest karismatiske rovdyr, og balanse i det maritime økosystemet.

Proof of concept-midler til norsk forskning på blodkreft

Mange års forskning ligger bak gjennombruddet Johanna Olweus og teamet hennes ved Universitetet i Oslo har oppnådd i sin kreftforskning. Nå har de fått til det få andre norske forskere har klart, en Proof of Concept-tildeling fra Det europeiske forskningsrådet.

 • Publisert
 • 22. juni 2023

Proof of concept-midler til norsk forskning på blodkreft

 • Publisert
 • 22. juni 2023

Mange års forskning ligger bak gjennombruddet Johanna Olweus og teamet hennes ved Universitetet i Oslo har oppnådd i sin kreftforskning. Nå har de fått til det få andre norske forskere har klart, en Proof of Concept-tildeling fra Det europeiske forskningsrådet.

Norsk industri må ha en tydeligere rolle i fremtidens energisystem

FME HighEFF er verdens største forskningssenter for energieffektivisering. Senteret hjelper norsk industri med å få mer produksjon ut av hver kilowattime energi de bruker. Målet er å kutte energiforbruket med 20-30 prosent, og klimagassutslippene med 10 prosent.

 • Publisert
 • 16. januar 2023

Norsk industri må ha en tydeligere rolle i fremtidens energisystem

 • Publisert
 • 16. januar 2023

FME HighEFF er verdens største forskningssenter for energieffektivisering. Senteret hjelper norsk industri med å få mer produksjon ut av hver kilowattime energi de bruker. Målet er å kutte energiforbruket med 20-30 prosent, og klimagassutslippene med 10 prosent.

Nye løysingar for berekraftig matproduksjon

Innovasjon i landbruket er viktig for å lykkast med grøn omstilling. Derfor har N2 Applied utvikla ein metode som gjer det mogleg for bonden å produsere miljøvennleg gjødsel på eigen gard.

 • Publisert
 • 25. november 2022

Nye løysingar for berekraftig matproduksjon

 • Publisert
 • 25. november 2022

Innovasjon i landbruket er viktig for å lykkast med grøn omstilling. Derfor har N2 Applied utvikla ein metode som gjer det mogleg for bonden å produsere miljøvennleg gjødsel på eigen gard.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 00.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.