Eksempler på prosjekter vi har støttet

Fire glade anleggsarbeidere i verneutstyr foran inngang til et bygg av betong

Vil bidra i det grønne skiftet

- Ved å delta i EU-prosjekter blir Herøya Industripark en attraktiv arena for å utvikle viktige prosjekter for samfunnet, sier Sverre Gotaas, direktør for Herøya Industripark AS. De har nådd opp med et stort prosjekt i EUs satsing på grønn omstilling. 

 • Publisert
 • 9. juni 2021

Vil bidra i det grønne skiftet

 • Publisert
 • 9. juni 2021

- Ved å delta i EU-prosjekter blir Herøya Industripark en attraktiv arena for å utvikle viktige prosjekter for samfunnet, sier Sverre Gotaas, direktør for Herøya Industripark AS. De har nådd opp med et stort prosjekt i EUs satsing på grønn omstilling. 

Data-animert illustrasjon nye bygg ved en småbåthavn

- Vi blir mer synlige og får bedre nettverk

Som partner i EU-prosjektet +CityxChange har vi fått bedre synlighet og utvidet vårt nettverk, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge.

 • Publisert
 • 9. juni 2021

- Vi blir mer synlige og får bedre nettverk

 • Publisert
 • 9. juni 2021

Som partner i EU-prosjektet +CityxChange har vi fått bedre synlighet og utvidet vårt nettverk, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge.

To leger ser på et røntgenbilde av en lungeregion

Samarbeid med verdensledende forskningsmiljøer betyr mest

Ved å delta i EU-prosjekter får vi mulighet til å jobbe tett sammen med verdensledende kliniske forskningsmiljøer. Dette betyr faktisk mer enn den økonomiske støtten, sier Knut Terje Smerud, direktør for Smerud Medical Research International AS.

 • Publisert
 • 7. juni 2021

Samarbeid med verdensledende forskningsmiljøer betyr mest

 • Publisert
 • 7. juni 2021

Ved å delta i EU-prosjekter får vi mulighet til å jobbe tett sammen med verdensledende kliniske forskningsmiljøer. Dette betyr faktisk mer enn den økonomiske støtten, sier Knut Terje Smerud, direktør for Smerud Medical Research International AS.

Skip kjører nær kysten

Marked og politikk sentralt i maritim omstilling

Sjøfart er en viktig næring for Norge. Men maritim sektor står for store utslipp. Tre forskningsprosjekter fra SINTEF har undersøkt hva som skal til for at sektoren kan bli mer bærekraftig. 

 • Publisert
 • 25. mai 2021

Marked og politikk sentralt i maritim omstilling

 • Publisert
 • 25. mai 2021

Sjøfart er en viktig næring for Norge. Men maritim sektor står for store utslipp. Tre forskningsprosjekter fra SINTEF har undersøkt hva som skal til for at sektoren kan bli mer bærekraftig. 

Smelteovn i en fabrikk

Smart bruk av tre kan kutte store utslipp

Bedre bruk av skogens ressurser kan bidra til å nå lavutslippsmålene. Men da må vi utvikle nye måter å bruke råmaterialet på, og vi må ha mer nøyaktige målinger av effektene. Tre forskningsprosjekter skal sørge for dette.

 • Publisert
 • 25. mai 2021

Smart bruk av tre kan kutte store utslipp

 • Publisert
 • 25. mai 2021

Bedre bruk av skogens ressurser kan bidra til å nå lavutslippsmålene. Men da må vi utvikle nye måter å bruke råmaterialet på, og vi må ha mer nøyaktige målinger av effektene. Tre forskningsprosjekter skal sørge for dette.

Safedesign - Alternativ til stillas

Safedesign er en start-up som jobber med å utvikle et alternativ til tradisjonelle stillas for takarbeid på bygninger. De er godt i gang med utviklingen av sikkerhetssystemet Roofbarrier som gjør det enklere og raskere å sikre personer som jobber på tak.

 • Publisert
 • 13. april 2021

Safedesign - Alternativ til stillas

 • Publisert
 • 13. april 2021

Safedesign er en start-up som jobber med å utvikle et alternativ til tradisjonelle stillas for takarbeid på bygninger. De er godt i gang med utviklingen av sikkerhetssystemet Roofbarrier som gjør det enklere og raskere å sikre personer som jobber på tak.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.