Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023

Del 1: Forskningsrådets finansiering av forskningsinfrastruktur – retningslinjer og anbefalinger

Mål 

Følgende hovedmål ligger til grunn for Forskningsrådets finansiering av forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR): 

  • Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur[1] 

[1]Idékraft verden trenger – Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. februar 2024, 13:34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.