Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023

Forskningsinfrastrukturer i Europa

Norske forskere har gjennom mange tiår deltatt aktivt i internasjonale forskningsorganisasjoner. Samarbeidet i disse organisasjonene bygger på internasjonale avtaleverk der kontingentene for det enkelte medlemsland blir bestemt ut fra en avtalefestet beregningsnøkkel der bruttonasjonalproduktet eller tilsvarende er en hovedfaktor. Tabell 1 viser hvilke norske medlemskap i internasjonale forskningsorganisasjoner som finansieres fra departementene.

Tabell 1 Norsk deltakelse i internasjonale forskningsorganisasjoner finansiert av departementene

Kortnavn på infrastruktur

Prosjekt

Status

CERN

https://www.home.cern/

Medlem fra 1954

EMBL/EMBC

European Molecular Biology Laboratory

The European Molecular Biology Conference

Medlem fra 1985

ESA

European Space Agency

Medlem fra 1987

ESRF

European Synchrotron Radiation Facility

Medlem fra 1989

IARC

International Agency for Research on Cancer

Medlem fra 1987

OECD Halden

Haldenprosjektet

Etablert 1958

Tabell 2 Norske medlemskap i felles-europeiske forskningsinfrastrukturer.

Kortnavn
(Juridisk enhet)

 

Navn

Status

Departement

Teknologi og naturvitenskap 

EISCAT 3D

European Next Generation Incoherent Scatter radar

European Incoherent Scatter Scientific Association

SE er vertsland. Medlem i EISCAT fra 1975.

KD

ESS ERIC

European Spallation Source

SE og DK er vertsland

KD

ESRF – EBS

European Synchrotron Radiation Facility – Extremely Brilliant Source

FR er vertsland

KD

ECCSEL ERIC

European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure

NO er vertsland

OED

Euro Argo ERIC

European contribution to the Argo program

FR er vertsland

NFD

EMSO ERIC

The European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

IT er vertsland

KLD

ICOS ERIC

Integrated Carbon Observation System

FI er vertsland

KLD

EPOS ERIC

European Plate Observing System      

IT er vertsland

KD

SIOS
Svalbard AS

Svalbard Integrated Artic Earth Observing System

NO er vertsland
 

KD

ACTRIS ERIC

The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure

FI er vertsland

KLD

Livsvitenskap og helse

ELIXIR (EMBL)

 

European infrastructure for biological information, supporting life science research and its translation to medicine, agriculture, bioindustries and society

UK er vertsland

KD

BBMRI ERIC

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure

AU er vertsland

HOD

EATRIS ERIC

European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine

NL er vertsland

HOD

EU-OPENSCREEN
ERIC

European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology

DE er vertsland

KD

ECRIN ERIC

European Clinical Research Infrastructures Network

FR er vertsland

HOD

Euro-BioImaging ERIC

Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences

FI er vertsland

KD

EMBRC ERIC

European Marine Biological Resource Centre

FR er vertsland

NFD

Humaniora og samfunnsvitenskap

CLARIN ERIC

Common Language Resources and Technology Infrastructure

NL er vertsland

KD

ESSurvey ERIC

European Social Survey

UK er vertsland

KD

CESSDA ERIC

Council of European Social Science Data Archives

NO er vertsland

KD

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:09 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.