Hvem kan søke?

Forskningsorganisasjoner

Forskningsorganisasjoner er vår mest sentrale målgruppe og kan søke om finansiering innenfor alle temaer og fagfelt.

Næringsliv

Både små og mellomstore bedrifter (SMB) og store bedrifter med planer om å utvikle et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller produksjonsprosess kan søke om midler fra Forskningsrådet.

Offentlig sektor

Kommuner, fylkeskommuner og virksomheter i offentlig sektor kan søke finansiering fra oss for å bygge kunnskap og få frem forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor.

Doktorgrad/ph.d., postdoktor og forskningsopphold

Doktorgradsprosjekt i virksomhet

Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke støtte til et doktorgradsprosjekt.

Ph.d.- og postdoktorstillinger i FoU-prosjekter

Kostnader til doktorgradsstipendiat- (ph.d.-) og postdoktorsstipendiat- stillinger kan inngå i prosjektsøknader til Forskningsrådet. Det er ikke egne utlysninger for stipendiater (unntaket er Nærings-ph.d. og Off.ph.d.).

Ph.d.-stipend ved Europauniversitetet

Frister det å ta en doktorgrad i Firenze? Vi kan finansiere inntil fire nye doktorgradsstipendiater hvert år innen fagområdene moderne historie, rettsvitenskap, økonomi og sosiologi/statsvitenskap.

Støtte til forskningsopphold

Vi ønsker økt internasjonalisering av norsk forskning og gir støtte til forskningsopphold i utlandet.

Nasjonale forskerskoler

Vi finansierer 27 nasjonale forskerskoler over hele landet. Forskerskolene skal heve aktiviteten og kapasiteten i doktorgradsutdanningen gjennom samarbeid i nettverk.

Andre finansieringsordninger

Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse støtter forskningsinstitusjonenes arbeid for å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning. Ny kunnskap, læring og innovative tiltak skal fremme likestilling og kjønnsbalanse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.54 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.