Utlysninger

Sorter på målgruppe og eventuelt tema for å finne aktuelle utlysninger for ditt prosjekt. 

Finn utlysninger

Finn informasjon om våre sju ulike søknadstyper og hvilken type som passer for ditt prosjekt.

Forskningsrådet kan tildele prosjektmidler til foretak innenfor rammene som legges av statsstøtteregelverket.

Doktorgradsprosjekt i virksomhet

Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke støtte til et doktorgradsprosjekt, som utføres av en ansatt, i samarbeid med et universitet eller en høyskole. 

Har du aktive prosjekter i ordningene Offentlig sektor- og Nærings-ph.d.?

Ph.d.- og postdoktorstillinger i FoU-prosjekter

Kostnader til doktorgradsstipendiat- (ph.d.-) og postdoktorsstipendiat-stillinger kan inngå i prosjektsøknader til Forskningsrådet.

Europauniversitetet (European University Institute - EUI) i Firenze er et doktorgradsuniversitet som driver forskning og doktorgradsutdanning og er en institusjon innenfor EU-systemet. Forskningsrådet kan finansiere inntil fire nye doktorgradsstipendiater hvert år.

Støtte til forskningsopphold

Forskningsrådet ønsker økt internasjonalisering av norsk forskning og gir støtte til forskningsopphold i utlandet for forskere fra norske forskningsmiljøer og forskningsopphold i Norge for gjesteforskere fra andre land.

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- og / eller forskningsbaserte forretningsideer.

Vi støtter kommersialisering av resultater fra forskningsprosjekter som har mottatt finansiering fra Forskningsrådet. Det gjelder resultater som kan ha samfunnsnytte og omfatter også prosjekter der næringslivsaktører deltar.