Finn informasjon om våre ulike søknadstyper og hvilken type ordning som passer for ditt prosjekt.

Mange av utlysningene våre har løpende søknadsfrist hvor søknadene behandles fortløpende. Andre utlysinger har hovedsøknadsfrister fordelt utover året. Se hvilke utlysninger dette gjelder.

Vi kan tildele prosjektmidler til foretak innenfor rammene som legges av statsstøtteregelverket.

Forskningsorganisasjoner er vår mest sentrale målgruppe og kan søke om finansiering innenfor alle temaer og fagfelt.

Både små og mellomstore bedrifter (SMB) og store bedrifter med planer om å utvikle et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller produksjonsprosess kan søke om midler fra Forskningsrådet.

Kommuner, fylkeskommuner og virksomheter i offentlig sektor kan søke finansiering fra oss for å bygge kunnskap og få frem forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor.

Doktorgrad/ph.d., postdoktor og forskningsopphold

Doktorgradsprosjekt i virksomhet

Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke støtte til et doktorgradsprosjekt. 

Har du aktive prosjekter i ordningene Offentlig sektor- og Nærings-ph.d.?

Ph.d.- og postdoktorstillinger i FoU-prosjekter

Kostnader til doktorgradsstipendiat- (ph.d.-) og postdoktorsstipendiat- stillinger kan inngå i prosjektsøknader til Forskningsrådet. Det er ikke egne utlysninger for stipendiater (unntaket er Nærings-ph.d. og Off.ph.d.).

Ph.d.-stipend ved Europauniversitetet

Frister det å ta en doktorgrad i Firenze? Vi kan finansiere inntil fire nye doktorgradsstipendiater hvert år innen fagområdene moderne historie, rettsvitenskap, økonomi og sosiologi/statsvitenskap.

Støtte til forskningsopphold

Vi ønsker økt internasjonalisering av norsk forskning og gir støtte til forskningsopphold i utlandet.

FORSKERSKOLER finansierer 27 nasjonale forskerskoler over hele landet. Forskerskolene skal heve aktiviteten og kapasiteten i doktorgradsutdanningen gjennom samarbeid i nettverk.

Andre ordninger du kan søke om midler fra

Studententreprenørskap

STUD-ENT er vår nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- og / eller forskningsbaserte forretningsideer.

Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse støtter forskningsinstitusjonenes arbeid for å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning. Ny kunnskap, læring og innovative tiltak skal fremme likestilling og kjønnsbalanse