Forskningsrådets Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet, for eksempel ren energi, teknologi for framtidens norske industriprodukter og bedre helse.

er bevilget siden ordningen ble innført i 2009

6,2milliarder kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Kirsti Solberg Landsverk

    Forskningsdata og -infrastruktur

Kristine Brekke Harrison

    Forskningsdata og -infrastruktur

Støtte til medlemskap i stiftelsen European Open Science Cloud

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 18.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.