Leter du etter utlysningen "Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet"?

Se utlysningen

Forskningsrådets Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet, for eksempel ren energi, teknologi for framtidens norske industriprodukter og bedre helse.

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal evaluere Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Både effekten, samfunnsnytten og organiseringen av ordningen skal vurderes.

Skissene skal bidra til at forskningsorganisasjoner og -infrastrukturer får til en god nasjonal koordinering og samhandling som igjen skal lede fram til solide søknader til hovedutlysningen i november.

Om obligatorisk skisse og søknadsbehandling for INFRASTRUKTUR.

Om oppfølging og frister.

er bevilget siden ordningen ble innført i 2009

5,970milliarder kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Kirsti Solberg Landsverk

Kristine Brekke Harrison