Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020

Lær om nasjonale forskningsinfrastrukturer

Om INFRASTRUKTUR

Forskningsrådets Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet, for eksempel ren energi, teknologi for framtidens norske industriprodukter og bedre helse.

Søknadsbehandling av INFRASTRUKTUR

Det er mange pågående prosesser i Forskningsrådet, noe som gjør at søknadsbehandlingen av INFRASTRUKTUR-søknadene blir forsinket denne gangen. Resultatet vil bli publisert i midten av desember 2021.

For søkere

Om obligatorisk skisse og søknadsbehandling for INFRASTRUKTUR.

For mottakere av finansiering

Om oppfølging og frister.

er bevilget siden ordningen ble innført i 2009

6,2milliarder kroner

INFRASTRUKTUR i Prosjektbanken

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Kirsti Solberg Landsverk

Kristine Brekke Harrison

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 18.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.