Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020

Lær om nasjonale forskningsinfrastrukturer

Forskningsrådets Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet, for eksempel ren energi, teknologi for framtidens norske industriprodukter og bedre helse.

Søknadsbehandling av INFRASTRUKTUR

Det er mange pågående prosesser i Forskningsrådet, noe som gjør at søknadsbehandlingen av INFRASTRUKTUR-søknadene blir forsinket denne gangen. Resultatet vil bli publisert i midten av desember 2021.

Om obligatorisk skisse og søknadsbehandling for INFRASTRUKTUR.

Om oppfølging og frister.

er bevilget siden ordningen ble innført i 2009

6,2milliarder kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Kirsti Solberg Landsverk

Kristine Brekke Harrison