I samband med utlysing av midlar til Nasjonal satsing på forskingsinfrastruktur arrangerer vi eit spørsmål og svar-webinar den 13. september for søkjarar.

Alle som planlegg å søkje om midlar i INFRASTRUKTUR-utlysinga 15. november 2023, var nøydd til å levere skisse før 21. juni 2023. Ei oversikt over skissene me fekk inn finst på arrangementssida.

Gå til webinaret

Kontakt:

Kirsti Solberg Landsverk

    Forskningsdata og -infrastruktur

Andreas Quamme Nielsen

    Forskningsdata og -infrastruktur

Olja Toljagic

    Forskningsdata og -infrastruktur

er tildelt siden ordningen ble innført i 2009

7,2milliarder kroner

European Open Science Cloud

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 01:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.