Forskningsrådets Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur skal være med på å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur som norske forskningsmiljøer og næringsliv har tilgang til. Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet, for eksempel ren energi, teknologi for framtidens norske industriprodukter og bedre helse.

er bevilget siden ordningen ble innført i 2009

6,2milliarder kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Kontaktpersoner

Kirsti Solberg Landsverk

    Forskningsdata og -infrastruktur

Andreas Quamme Nielsen

    Forskningsdata og -infrastruktur

Olja Toljagic

    Forskningsdata og -infrastruktur

European Open Science Cloud

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 21.27 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.